FVU - Dansk og matematik

Vi har samlet alt den information, som du har brug for, så du kan skabe dig et overblik over de forskellige uddannelsestrin, vi tilbyder. Læs også om hvordan du bliver optaget på uddannelsen.

Ord og tal omgiver os konstant, og for omkring en million voksne er det en daglig kamp at læse, stave, skrive eller regne. FVU er som udgangspunkt for dig over 25 år, der gerne vil være bedre til det.

 

FVU start

FVU start er et tilbud til dig med dansk som andetsprog.

Du vil i undervisningen på FVU start komme til at arbejde med mundtlig formidling og dit ordkendskab. Du vil arbejde med ord og begreber, der relaterer sig til både dansk og matematik.

I undervisningen lærer du bl.a. at:

-anvende ord i en kommunikation

-arbejde frem mod en forståelig/hensigtsmæssig udtale

-få strategier til, hvordan man lærer og fastholder nye ord

-få en styrket opmærksomhed på forskellige teksttyper

 De forskellige trin 

Der er i FVU start kun ét trin.

Hvornår?

FVU start - hold efterår 2022: 

Hold 1: Mandage kl. 09:25 - 11:35 samt onsdage kl. 08:05 - 09:05
Periode: 22. august - 30. november 2022

Hold 2: Onsdage kl. 14:00 - 16:00 
Periode: 17. august - 30. november 2022

Prøve

Undervisningen i FVU-start fører frem til en intern prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven. Det er ikke muligt at indstille sig som selvstuderende til prøven i FVU-start. Der gives en bedømmelse, der er enten "bestået" eller "ikke bestået”.

FVU dansk - en del af hverdagen

Vi tager udgangspunkt i den form for dansk, som du møder i hverdagen. Du lærer at læse og forstå tekster som for eksempel breve, e-mails, instruktioner, blade og aviser. Du lærer også om staveregler og træner i at skrive for eksempel indkøbslister, beskeder og invitationer.

I undervisningen lærer du at:

-stave ord

-læse og forstå tekster

-skrive og at bruge tekster

 

 De forskellige trin 

Trin 1

Her lærer du at stave de små, nemme ord. Du lærer også at læse og skrive korte tekster.

Trin 2

Her arbejder du med ordene på flere måder, og du lærer lidt sværere ord. Du træner også i at læse og skrive kortere tekster.

Trin 3

Her går du videre med grammatikken. Du læser forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du udtrykker dig.

Trin 4

Her arbejder du især med skriftlig dansk. Du arbejder med ord, som dansk har lånt fra andre sprog, og du læser og skriver tekster med fagligt indhold.

Hvornår?

FVU dansk - formiddagshold efterår 2022:

Trin 1 + trin 2: Mandage kl. 09:25 - 11:35 samt
onsdage kl. 08:05 - 09:05
Periode: 22. august - 30. november 2022

 

FVU dansk - eftermiddagshold efterår 2022:

Trin 1 - trin 3: Onsdage kl. 14:00 - 16:00 
Periode: 17. august - 30. november 2022

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

FVU matematik - tal og logik

Du kommer til at blive en aktiv del af en undervisning, der lader dig arbejde med tal og matematik på mange måder: Det kan for eksempel være tal fra aviser, SKAT eller eksempler du selv har taget med.

I undervisningen lærer du bl.a. at:

  • lægge sammen, trække fra, gange og dividere
  • forstå og regne med kommatal
  • forstå og bruge brøker som 1/2 og 1/4
  • forstå og regne med procenter
  • omregne fra danske kroner til fremmed valuta
  • fremstille enkle tabeller og diagrammer
  • forstå matematiske begreber og størrelser

De forskellige trin

Trin 1

Her lærer du lægge sammen, trække fra, gange og dividere - både i hovedet og på papir. Du lærer også at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, bredde og omkreds.

Trin 2

Her lærer du om begreber som areal, rummål og figurer som trekant, firkant og cirkel. Du lærer også at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af statistiske metoder.

Hvornår?

FVU matematik - hold efterår 2022:

Trin 1: Onsdage kl. 09:25 - 10:25 samt
fredage kl. 10:35 - 13:00
Periode: 26. august - 2. december 2022

Trin 2: Onsdage kl. 09:25 - 10:25 samt
fredage kl. 10:35 - 13:00
Periode: 26. august - 2. december 2022

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

FVU digital

FVU digital styrker dine muligheder for at kunne betjene digitale løsninger som nyttige værktøjer i jobsøgning og kommende jobfunktion. 

I undervisningen arbejdes der med relevante digitale værktøjer, og du undervises i at anvende det, du lærer.

FVU digital er for dig der er ledig, som har brug for at få styrket og udviklet dine digitale færdigheder, for at være klædt endnu bedre på til jobsøgning og fremtidigt job.

Et kort interview vil afklare, om du er i målgruppen til faget, og hvilket niveau/trin, du skal modtage undervisning på.

De forskellige trin

Trin 1

Her lærer du at bruge digitale værktøjer på et basalt niveau.

Du skal f.eks. lære at oprette, redigere og gemme et dokument og sende mails med vedhæftede filer.

Trin 2

Her lærer du mere om brugen af digitale værktøjer.

Du lærer også, hvordan du kan bruge forskellige digitale platforme som f.eks. Jobnet, e-boks og netbank.

Trin 3

Her er målet, at du bliver en sikker og rutineret bruger af digitale værktøjer.

Du lærer også om, hvordan du kan samarbejde med andre digitalt og f.eks. bruge et delt kalendersystem.

Hvornår?

FVU digital - hold efterår 2022:

Tirsdage kl. 08.15 - 13.00

Prøve

Trin 1 og 2:
Du kan vælge at gå til prøve.
Prøven består i at løse en digital opgave, og du får bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Trin 3:
Du kan vælge at gå til en afsluttende lokalt stillet prøve.
Prøven består i, at du mundtligt og skriftligt skal løse en digital opgave, og du får bedømmelsen bestået/ikke bestået.

FVU engelsk

I forårssemesteret 2022 henviser vi i forhold til FVU-engelsk til vores samarbejdspartner Sprogcenter Midt.

Se mere om deres FVU engelsk tilbud her: https://www.sprogcentermidt.dk/fvu-skanderborg/

Samarbejdspartnere

I Skanderborg og Odder Kommune har du flere muligheder for at deltage i FVU-undervisning.

Vi samarbejder med Sprogcenter Midt og AOF Midt

Du kan desuden altid orientere dig om mulighederne for FVU-undervisning på siden voksenuddannelse.dk.

På siden voksenuddannelse.dk er samtlige tilbud om FVU-undervisning i hele landet samlet, og du kan fremsøge kurser efter start- og slutdato, undervisningsform og udbyder (geografisk placering).

 

Optagelse på FVU

Her har vi samlet de mest nødvendige informationer, som du skal bruge i forbindelse din optagelse. 

Hvilke adgangskrav er der? 
For at blive optaget skal du til en læsetest eller en matematiktest. Testen sikrer, at du får undervisning, der passer til dit niveau.

Hvordan bliver jeg optaget?
Du skal kontakte studievejlederen for at komme til læsetest eller matematiktest.

Hvad sker der så derefter?
Hvis testen viser, at du er i målgruppen til FVU-undervisning, bliver du skrevet på venteliste. Vi kontakter dig, når du har fået plads på et hold.

Hvornår starter undervisningen?
Vi starter løbende hold, oftest et par gange om året. Det er antallet af elever, der afgør, om vi kan starte et hold. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din optagelse, er du velkommen til at kontakte studievejlederen for FVU.

Brug for vejledning

Marianne Overgaard

FVU-koordinator

kd.ucs@post @vom 1233post @ 8902
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.