AVU


Book en aftale med studievejleder Lasse Frimodt Christensen via SMS på tlf. 3038 6071

 
Vi har samlet den information, som du har brug for, for at kunne finde frem til dit faglige niveau

 

w_s-mzN-CFg

AVU står for Almen voksenuddannelse.

AVU er som udgangspunkt for dig over 25 år.

Du er måske færdig på sprogskolen, eller måske har du forladt folkeskolen efter 7., 8. eller 9. klasse og vil nu gerne supplere din viden med en 9.- eller 10. klasses eksamen.

Det kan være noget dit nye eller nuværende job kræver, eller det kan måske være, at du gerne vil kunne hjælpe dit barn med lektierne.

Hvis du er under 25 år, har du dog muligheden for at følge AVU, såfremt du opfylder visse betingelser. Se mere her.

Undervisningen foregår i Skanderborg.

Ledig som følge
af corona?

Så kan VUC være en mulighed. Vi tilbyder både 9. og 10. klasse.
Se video

CVDnZS287LY
SQu4VorlW4k

Færdig med sprogskolen?

Så kan du starte på VUC. Kontakt Lasse på
3038 6071.
Se video


Khawla Alkathawi er AVU-elev: Jeg vil være SOSU-hjælper og tjene mine egne penge


AVU har givet den 34-årige Khawla Alkathawi fra Syrien troen på sig selv tilbage, og hun kæmper nu for at klare skolen så godt, at hun kan begynde at læse til SOSU-hjælper.

- AVU har løftet mig, ikke kun i forhold til det danske sprog og det faglige generelt, men også som menneske. Jeg har fået troen på mig selv tilbage. Jeg kan se muligheder og ved, at jeg nok skal klare mig. Jeg har fået en ny identitet, jeg føler mig ikke som en tilfældig flygtning. Nej, jeg er Khawla, understreger hun.

Læs artikel

Kernefag:

Du kan vælge at tage AVU-fagene  som enkeltfag eller tage en fagpakke, hvor du bliver berettiget til SU. AVU-fag kan også kombineres med FVU eller enkeltfag på hf.

Dansk

I dansk arbejder vi med sprog, litteratur og medier. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine danskfaglige kompetencer er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Dansk som andetsprog

I dansk som andetsprog arbejder vi med både mundtlig og skriftlig kommunikation om emner af personlig og almen interesse. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Matematik

I matematik arbejder vi med forståelse af matematiske begreber, og om hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine matematiske kompetencer er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Engelsk

I engelsk arbejder vi med at tale og skrive i et enkelt, forståeligt sprog om almene emner. Du får også viden om kultur og samfund i engelsktalende lande. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Tilbudsfag:

Du har altid mulighed for at læse kernefagene hos os, mens tilbudsfagene kan variere fra år til.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Historie

I historie arbejder vi med vigtige begivenheder i Danmarks historie, Danmarks udvikling og sammenhænge i Danmarks historie.

Naturvidenskab

I naturvidenskab arbejder vi med sammenhænge og udvikling i naturen og med forholdet mellem menneske, sundhed, teknik og natur. Fagene biologi, kemi, geografi og fysik danner grundlag for faget.

Skriftlig dansk (fagelement)

I fagelementet i dansk er der fokus på fagets skriftlige dimension. Der arbejdes målrettet med at forbedre kursisternes skrivekompetencer gennem forskelligartede skriveøvelser.

Mundtlig dansk (fagelement)

I fagelementet i dansk er der fokus på fagets mundtlige dimension. Der arbejdes målrettet med at forbedre kursisternes kommunikative evner og sproglige forståelse gennem forskelligartede øvelser.

Uddannelsesvalg og arbejdsmarked (fagelement)

I fagelementet i samfundsfag er der fokus på arbejdsmarkedet, herunder forståelse af bl.a. flexicurity modellen samt refleksion over muligheder og udfordringer i forhold til egen fremtidige indtræden på arbejdsmarkedet.

Find dit niveau

Selve forløbet på AVU tager ½ – 2 år, afhængig af hvilket niveau, du starter på. Du kan gå til prøve efter G- og D-niveau. Efter de andre niveauer kan du få et deltagerbevis, såfremt du består den faglige dokumentation.

Du kan afslutte AVU med en Almen Forberedelseseksamen (AF) i dansk D/dansk som andetsprog D, engelsk D, matematik D, naturvidenskab G og et af fagene historie G eller samfundsfag G. Med en Almen Forberedelseseksamen er du garanteret optagelse på HF.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, hvis du vil have mere information.

Du kan læse mere og fag og niveauer i fagbeskrivelserne, se håndbogen A-Å.

Basis niveau

Basis-niveau ligger niveaumæssigt under grundskolens 9. klasse. Basisniveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis. 

 

Se brochure

G-niveau

G-niveau svarer til grundskolens 9. klasses niveau og afsluttes med eksamen.

Se brochure

F-niveau

F-niveau svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F. F- niveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis. 

 

Se brochure

E-niveau

E-niveau svarer til grundskolens 10. klasses niveau. E- niveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis. 

 

Se brochure

 

 

D-niveau

D-niveau svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D. D-niveau afsluttes med eksamen.

 

Se brochure

 

Se alle vores forløb:

Basis niveau

G-niveau

F-niveau

E-niveau

D-niveau

 

Undervisningen

På AVU fokuserer vi på de udviklingsmuligheder, som du rummer. Vores kursistgruppe er mangfoldig og mange kursister kommer med meget livserfaring. Vi sætter en ære i at hjælpe dig godt videre – i uddannelse, men også i livet.

Vi har en lang række initiativer og tilbud, der støtter omkring dig og din tilstedeværelse på studiet. Du kan også læse mere herom i vores fastholdelsespolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieliv

Et forløb på AVU er et dynamisk forløb. Vi har ofte studiestart flere gange hen over skoleåret og løbende optag på vores hold.

Det betyder, at vi er gode til at tage imod nye kursister, og vi arbejder bevidst på holdene med at inkludere nye kursister både i det sociale fællesskab på holdene og i arbejdet med fagene, bl.a. med tilbud om supplerende differentieret undervisning.

På SCU er der i løbet af skoleåret mange fælles aktiviteter for alle elever, kursister og ansatte, fx foredrag. Derudover arrangerer vi også studiedage kun for AVU kursister, hvor med alt fra studiekompetencer til fællesspisning på programmet.

Som studerende på et AVU-forløb er det vigtigt, at du orienterer dig om skolens regler for aktiv deltagelse og orden, der gælder for samtlige uddannelser på SCU, herunder også AVU. Læs studie- og ordensregler her.

Optagelse på AVU

Her har vi samlet de mest nødvendige informationer, som du skal bruge i forbindelse med din optagelse.

Hvilke adgangskrav er der?
Du optages på baggrund af en samtale med vores studievejleder, der vurderer dine forudsætninger for at følge undervisningen.

Hvordan bliver jeg optaget?
Det gør du ved at kontakte studievejlederen, så I sammen kan aftale et tidspunkt for din optagelsessamtale.

Hvad går optagelsessamtalen ud på?
Du og studievejlederen skal sammen afklare dine forudsætninger for at starte på enten 9. eller 10 klasse. Dvs. I skal tale om, hvad du tidligere har lavet, og hvilke erfaringer det har givet dig.

Skal jeg have noget med til samtalen?
Ja, du må meget gerne medbringe det sidste eksamenspapir, du har fået. Det kan for eksempel være dine eksamenspapirer fra 9. eller 10. klasse eller dit prøvebevis fra sprogskolen.

 

 

Hvordan foregår samtalen?
Den tager ca. 30 minutter og foregår mellem dig og studievejlederen. Hvis du gerne vil have en anden person med, er du velkommen til det.

Hvad sker der så derefter?
Til samtalen har vi aftalt, hvad næste skridt skal være i forbindelse med dit optag. Det er afhængigt fra person til person, så der er noget, du aftaler individuelt med studievejlederen.

Hvornår starter undervisningen?
Vi starter hold i august og januar, men har løbende optag. Det er antallet af elever, der afgør, om vi kan starte et hold. Du er velkommen til at kontakte studievejlederen for at blive skrevet på venteliste.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din optagelse, er du velkommen til at kontakte studievejlederen for AVU.

 

Hvad koster det?

Du skal betale for deltagelse på AVU via systemet Safeticket.

Benyt linket nedenfor for at komme til betaling: Deltagerbetaling med Safeticket.

Når du tilmelder dig AVU, er der deltagerbetaling på hvert niveau.

Prisen pr. 1. august 2020: Kr. 130,- pr. niveau.

Såfremt du modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal du betale en forhøjet deltagerbetaling på 750 kr. oveni den normale deltagerbetaling.

Hvis du har gennemført en videregående uddannelse, skal du betale fagets fulde pris.

Deltagerbetaling retur

Du kan få din deltagerbetaling retur for dine fag på AVU hvis:

- Du gennemfører social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne.

- Du gennemfører den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne.

- Du gennemfører en fuld HF-eksamen


Du får kun pengene tilbage for de adgangsgivende fag til de tre uddannelser.

For mere information kontakt en studievejleder.

Brug for vejledning?

 

Lasse Frimodt Christensen

Studievejleder AVU

kd.ucs@post @CFL 1706post @ 8303

Rikke Foldager

Studievejleder AVU

kd.ucs@post @fir 3606post @ 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.