Uddannelsesvalg

 På SCU kan du vælge mellem flere uddannelsesretninger alt efter, hvad der bringer dig bedst videre i livet.

Gymnasiet HHX – i løbet af den 3-årige uddannelse kvalificeres du til et liv med  økonomi, marketing, handel, eksport, kommunikation og meget mere . Uddannelsens store faglighed kombineret med en direkte kontakt til erhvervslivet skaber et godt samspil, hvor du lærer at omsætte teori til praksis.

HF - for dig, der vil have en 2-årig gymnasial uddannelse eller mangler enkelte fag.

EUX Business - for dig, der ønsker en erhvervsfaglig studentereksamen. Du vil på sigt gerne arbejde med detail, handel eller kontor - eller måske overvejer du at læse videre.

EUD Business - EUD Business er for dig, der har mod på en karriere inden for butik og E-handel, og som næsten ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv.

AVU – for dig, der vil afslutte nogle af folkeskolens fag.

FVU – for dig, som vil være bedre til at læse, skrive og regne.

Ordblindeundervisning – for dig, der er ordblind og har svært ved at læse og stave.

HTX – hvis du ønsker en teknisk studentereksamen. Uddannelsen udbydes i Skanderborg i et samarbejde mellem SCU og Aarhus Tech.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.