Masterclass

- Et niveau højere

 

På skolen vil vi gerne styrke og fremme vores dygtigste 3. års HHX-elever, og hvis du er en af dem, kan vi tilbyde dig at komme i en særlig MasterClass. Her er målet at give dig og de andre MasterClass-elever faglige udfordringer og oplevelser samt at vise facetter af faget, som forhåbentlig kan hjælpe jer i jeres fremtidige uddannelsesvalg. Undervisningen giver forhåbentlig også blod på tanden, så I har mod på og lyst til at dyrke jeres særlige talent i det videre uddannelsesforløb.

MasterClass er et samarbejde mellem os, Aarhus Tech og Skanderborg Gymnasium, og via det kan vi tilbyde undervisning for vores særlige talenter inden for fagene: dansk, engelsk, tysk, international økonomi/samfundsfag, naturfag, matematik og virksomhedsøkonomi.

I MasterClass'en er der altid to lærere fra hver sit gymnasium til stede og på den måde, bliver du sikret et højere undervisningsniveau end det, du er vant til på gymnasiet. Det er op til lærerne at sammensætte et spændende under-visningsforløb, som udruster dig med kompetencer, der ligger ud over ud-dannelsens faglige mål. Der skal både være en teoretisk og praktisk dimen-sion, og det er vigtigt, at du tager en aha-oplevelse med dig efter hver under-visning.

Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at du sender en motiveret ansøgning til vores talentkoordinator, Anne Skaarup, og med baggrund i faglærerens vurdering udvælges de dygtigste elever. Hvis det er dig, bliver du undervist fem eftermiddag i løbet af januar på enten Skanderborg Gymnasium eller hos os selv.

Læs også artiklen fra Stiften her.

Du er altid velkommen til at kontakte Anne Skaarup for mere information.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.