Tilbud til folkeskolerne 

Her er en oversigt over de tilbud SCU tilbyder folkeskolerne.

Nedenfor er de forskellige tilbud beskrevet og de er henvendt til forskellige uddannelser på SCU som eksempelvis HHX og EUX.

Tilbud: De unge og jura - EUX

Forløbet beskæftiger sig med de områder inden for juraen, som unge stifter bekendtskab med i deres dagligdag. Det kan fx supplere faget samfundsfag i grundskolen eller inddrages i forbindelse med temauger.

Forløbet kan fx give unge svar på:

  • Hvad gemmer sig bag ordene: jura, etik og moral?
  • Hvad gælder, når man handler på nettet?
  • Må jeg frit downloade musik fra nettet?
  • Hvordan er jeg stillet, hvis en vare ikke virker eller ikke lever op til mine forventninger?
  • Har jeg ret til at få en vare til den annoncerede pris?
  • Kan jeg bindende indgå aftaler, når jeg er under 18 år?
  • Gælder der særlige regler for markedsføring over for unge?

 

Forløbet vil veksle mellem små oplæg og elevaktiverende sekvenser.

Formålet er at give eleverne et indblik i de juridiske aspekter, som vedrører unge mennesker. Samtidig opnås en bevidsthed omkring de regler og rettigheder, som kan være nyttige at have kendskab til, når/hvis de unge støder på problemstillinger i deres hverdag. Vi forventer, at spørgsmålene og elevernes arbejde hermed kan lægge op til diskussioner, som kan bidrage til at danne de unge mennesker og få dem til at forholde sig til vores retssamfund.

 

Målgruppe: 7. eller 8. klasse

Pris: Gratis under forudsætning af, at klassens egen underviser deltager

Varighed: ½ dag

Tilbud: Innovation – fra idé til lancering - HHX

Formål

Formålet med kurset er, at eleverne opnår kendskab til iværksætteri og innovation, med særligt fokus på idegenerering og ideudvikling. De skal derudover opnå kendskab til afsætning gennem emnerne målgruppe, promotion og distribution.

Eleverne kommer således hele vejen fra idestadiet til overvejelser vedrørende lancering på markedet.

Indhold

Forløbet indledes med et kort oplæg omkring iværksætteri og innovation.

Eleverne får til opgave at opfinde et nyt produkt indenfor et afgrænset område, hvorefter de i grupper arbejder med idegenerering.

Ideen udvikles herefter, så den bliver mere konkret, og eleverne arbejder med afsætningsmæssige elementer, så som målgruppe, distribution og promotion. I forbindelse med dette, får de en kort introduktion til relevante teorier og redskaber.

Som afslutning på dagen skal grupperne pitche deres ideer for hinanden. Der kåres en vinder på baggrund af, på forhånd fastlagte, kriterier som eksempelvis præsentationsteknik og originalitet.

Kurset arbejder tværfagligt med fagene Innovation og Afsætning.

Arbejdsform

Eleverne kommer til at beskæftige sig med gruppearbejde og korte oplæg omkring relevante teorier og redskaber.

Varighed

3 lektioner á 6o minutter

Tilbud: Globalt udsyn - HHX

 
- Introduktion til International Økonomi

Hvad betyder det for dansk økonomi og din og min privatøkonomi, at den amerikanske præsident Donald Trump trækker USA ud af den internationale klimaaftale?

Hvordan kan tørke i Australien påvirke vores økonomi i Danmark? Og hvordan får staten pengene til at slå til, så der er råd til velfærd, hospitaler, nye motorveje og flere pensionister i fremtiden?

Det og mange andre spørgsmål bliver belyst og besvaret i faget International Økonomi.

Faget giver dig en bred viden om økonomisk teori og metode, så du bliver i stand til at analysere og forklare samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger i både Danmark og udlandet.

Indhold

Ved denne International Økonomi præsentation vil du blive præsenteret for en aktuel samfundsøkonomisk problemstilling.

Sammen med de andre deltagere skal du ved hjælp af teori og værktøjer fra faget hjælpe vores Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af regeringen med at finde løsninger på, hvordan statens penge skal fordeles, så vi får mest muligt ud af pengene.

Form  

Arbejdsformen vil veksle mellem korte indlæg fra underviseren omkring relevante teorier og redskaber, gruppediskussioner og korte elev-præsentationer.

Varighed

3 lektioner á 6o minutter

Tilbud: EUX Skanderborg

Målgruppe: 9. eller 10. klasse

Pris: Gratis, betinget af at klassens lærer deltager

Cross Media Marketing

 Hvordan man gør det til forretning?

Få et merkantilt syn på de medier og platforme, der er helt fremme i markedsføringen i dag. Vi ser på virksomheders brug af medier og platforme. Du får et indblik i, hvordan forbrugerne opfører sig ved køb og ikke mindst, hvordan denne viden kan bruges af virksomhederne til at skabe en god forretning.

Innovation og innovationsprocesser

Vi sætter fokus på kreativitet, innovative processer og produktudvikling. I vil opleve paraphrasing, den kreative platform og andre innovationsøvelser.

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.