VUC og Bydelsmødrene i Skanderborg får flere kvinder på skolebænken

Nyt samarbejde mellem VUC og Bydelsmødrene i Skanderborg får flere etniske kvinder på skolebænken for at lære dansk, som de kan bruge i hverdagen. Samarbejdet er så stor en succes, at flere af kvinderne har fået mod på mere uddannelse.

 

Hver onsdag eftermiddag krydser 14 kvinder Højvangen og går hen til klasselokalet på VUC for at blive undervist i hverdags-dansk.

Undervisningen sætter blandt andet fokus på grammatik og læseforståelse, men der bliver også arbejdet med, hvordan man skriver mails til en arbejdsgiver, hvordan man sender sms’er til fritidsklubben, og hvordan man navigerer i skolernes intra-system, Aula.

Onsdagsholdet med de mange kvinder er et resultat af et nyt samarbejde mellem VUC og Bydelsmødrene i Skanderborg, og Karen Porse, der er uddannelsesleder på VUC, er begejstret for det nye samspil.

- I fællesskab er det lykkedes at bygge bro og at få fat i kvinderne, og vi hører allerede nu, hvordan de oplever at stå stærkere i forhold til at hjælpe deres børn med skolearbejdet. Samtidig har flere af kvinderne fået mod på endnu mere uddannelse, og læreren på holdet taler derfor med kvinderne om muligheden for også at følge matematik til foråret, siger Karen Porse, uddannelsesleder på VUC, som er en del af Skanderborg-Odder Center for Uddannelse på Campus.


Bydelsmødre baner vejen

Det nye samarbejde tog fart tidligere på året, hvor uddannelseslederen kontaktede Shaimaa Al-Atwan, forkvinden for Bydelsmødrene i Højvangen, der er en forening for kvinder, der er kommet til Danmark som flygtninge og indvandrere.

Bydelsmødrene driver blandt andet en frivillig café i Højvangen, hvor de sætter fokus på kost, mødreroller, demokrati og samfund, hygger og netværker med hinanden. Shaimaa Al-Atwan sætter stor pris på, at VUC tog kontakt.

- Tænk, at der er et gratis tilbud om undervisning for os. Det er fantastisk. Jeg kender jo kvinderne og ved fra caféen, at det kan være svært for dem at finde modet til at komme afsted. Nogle af dem kommer fra lande, hvor kvinder ingen rettigheder har, heller ikke til uddannelse, og derfor kan de være bange for at springe ud i det og vil hellere blive hjemme, siger Shaimaa Al-Atwan, der gik i gang med at ringe rundt til kvinderne, banke på deres dør og snakke med dem om VUCs tilbud i den frivillige café.

Indsatsen gav bonus. På den første dag mødte 12 kvinder op på VUC, og siden har flere kvinder tilsluttet sig undervisningen. Onsdagsholdet er et såkaldt FVU-hold, der er en forkortelse for Forberedende Voksen Undervisning.

- Shaimaa Al-Atwan har virkelig været en døråbner, og hun har banet vejen for, at så mange kvinder nu møder op til undervisning. Kvinderne er trygge ved hende og stoler på hende, fastslår Karen Porse, der sammen med Bydelsmødrene fandt frem til, hvilken ugedag og hvilket tidspunkt, som passede kvinderne bedst.
 

Ikke længere ”farligt” at gå i skole

Shaimaa Al-Atwan gik i 1.g på gymnasiet i Irak, da hun pludselig måtte forlade landet på grund af krig, og hendes drøm om at få en uddannelse brast. Derfor er hun glad for at være med på onsdagsholdet, og hun kan allerede nu spotte en forandring hos mange af kvinderne.

- De er blevet mindre generte af at deltage og komme ud af hjemmet. VUC er tæt på, lokalerne er gode, man kan låne computer, og der er hjælp, hvis man er ordblind, siger Shaimaa Al-Atwan Atwan og tilføjer, at flere af kvinderne har fået lyst til at gå endnu mere i skole.

- Nu er det pludseligt ikke længere ”farligt” at gå i skole, fordi kvinderne kender stedet og underviserne på VUC, og derfor tror jeg, at mange af dem vil fortsætte med at gå i skole, påpeger Shaimaa Al-Atwan.

I januar 2023 starter der nye FVU-hold op i Skanderborg, og både kvinder og mænd kan allerede nu tilmelde sig.


FAKTA OM FVU - Forberedende Voksen Undervisning

  • FVU er hverdagsrettet undervisning. I FVU-dansk arbejder man fx med at skrive e-mails, og i FVU-matematik arbejder man fx med husholdningsbudget

  • Nye hold i FVU-dansk og FVU-matematik starter op januar 2023

  • FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 svarer til 9. klasses eksamen

  • Bliv optaget: Kontakt FVU-koordinator, Marianne Overgaard, mobil 20983321 & mail mov@scu.dk

  • VUC er en del af Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Højvangens Torv 2, Skanderborg

  • Læs mere på scu.dk/vuc/fvu/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.