Pressemeddelelse fra bestyrelsen

Bestyrelsen for SCU har netop konstitueret sig for en ny 4-årig periode. Tidl. Minister Sonja Mikkelsen er genvalgt som skolens formand. En opgave hun har varetaget siden 2012. Der var også genvalg som næstformand til tidl. Direktør Marianne Jager, der har haft denne opgave siden 2014.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er (repræsenterende i parentes):
Tina Johansen (HK)
Jørgen Naut (byrådene i Skanderborg og Odder kommuner)
Flemming Birch (Handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg kommuner)
Mona Johansen Larsson (Medarbejderrepræsentant)
Mads Rischel (elevrepræsentant)
Regitse Rans Nielsen (HK)
Kim Kjær Jørgensen (DE)
Peter Bertholdt (selvsupplering)
Peder Østergaard (selvsupplering)
Torbjørn Skjernov (medarbejderrepræsentant)
Robert Ladefoged Laursen (elevrepræsentant),

hvoraf de fem først nævnte er nye i bestyrelsen.

SCUs direktør igennem de sidste 4 år Rikke Christoffersen er blevet ny direktør på Aalborg Handelsskole. Rektor Frands Fischer fra SCUs HF & VUC-afdeling er i den forbindelse konstitueret som direktør indtil videre.

SCU har i øjeblikket en undersøgelse i gang sammen med Skanderborg Gymnasium om perspektiverne i en fusion til én samlet uddannelsesinstitution på Campus Skanderborg. Først når det er afklaret, om der bliver tale om en fusion eller ej, vil en toplederstilling blive slået op, oplyser Sonja Mikkelsen, der i øvrigt glæder sig over at SCU har oparbejdet en solid økonomi og igen i år kom ud med et større overskud end forventet, ikke mindst i kraft af dygtig ledelse, engagerede medarbejdere og en voksende efterspørgsel på almen voksenuddannelse.

Kontaktinformationer:
Bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen 
T: 61222932
M: sool@stofanet.dk

Konstitueret direktør Frands Fischer
T: 22306555
M: ff@scu.dk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies