Persondata og DPO

Persondata

Vi respekterer til fulde hensigten og formålet med persondataforordningen. Med vores privatlivspolitik har vi udarbejdet et overordnet rammeværktøj for skolens it-sikkerhed. 

Vi ønsker med politikken at tilkendegive overfor alle, der har relation til skolen, at anvendelsen og behandlingen af information og persondata er underkastet retningslinjer. Politikken skal sikre, at skolens kritiske informationer om elever, medarbejdere og diverse samarbejdspartnere bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.
Læs mere her

DPO

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. 
Funktionen som Databeskyttelsesrådgiver varetages for SCU af Herningsholm IT-Center, som kan kontaktes på følgende måder: 

Herningsholm IT-Center, http://www.herningsholm.it/
Mail: DPO@herningsholm.dk
Peter Martin Pedersen, Telefon: 2542 4824
Helle Frølund, Telefon 2542 4818

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies