Nyt VUC-spil skal hjælpe ledige

Som ledig kan det være svært at finde rundt i mulighederne for job og uddannelse. Måske især for dem, der er blevet ledige som følge af corona-krisen. VUC ERHVERV har derfor udviklet et nyt spil, som kan hjælpe ledige i processen hen mod et nyt job.


Når man bliver ledig og pludselig skal lægge en ny plan for fremtiden, kan det godt tage pusten fra én. For hvor starter man? Hvordan skal ens fremtidige arbejdsliv se ud, hvilke kompetencer har man, og er der noget, man skal blive bedre til? Hvad kræver det at få job eller gennemføre uddannelse inden for en bestemt branche? Spørgsmålene er mange, måske især for dem, der er blevet ledige som følge af corona-krisen.

VUC ERHVERV har med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et nyt dialogværktøj - Job i Spil - til ledige, som giver et indblik i, hvilke kompetencer forskellige typer af job og uddannelse kræver.

Spillet er et digitalt værktøj, som sætter en masse tanker i gang hos den ledige, men det giver ikke en færdig plan for fremtiden i slutningen af spillet. Det er der en grund til:

- Beslutninger om ens fremtid på arbejdsmarkedet træffes bedst via egne overvejelser. Og beslutninger træffes bedst i dialog med andre. Derfor er Job i Spil også designet som et dialogværktøj, hvor resultatet af spillet viser ens kompetencer, det ønskede jobmål og de første treskridt, man vil tage på vejen mod målet. Meningen er så, at den ledige sammen med jobcentret eller a-kassen drøfter ønsker og muligheder for fremtiden”, siger Karen C. Porse, uddannelsesleder for VUC-afdelingen på SCU, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, der tilbyder en lang række forskellige uddannelsesmuligheder.

Undervejs i Job i Spil skal den ledige også prøve kræfter med at få en fiktiv person i mål med job og uddannelse. Det giver et godt indblik i, hvilke krav der er til at starte uddannelse eller job inden for forskellige brancher.

- Samtidig sætter det en masse tanker i gang om ens egne kompetencer, og hvilke udfordringer og muligheder man har i forhold til job og uddannelse, fortæller uddannelsesleder på VUC, Karen C. Porse.

 For dem, der er blevet ledige på grund af corona-krisen, kan Job i Spil være en ekstra hjælp til at få styr på nogle af de tanker, der følger med at blive ledig.

- Hvis man overvejer at skifte branche på grund af coronakrisen, er det et godt sted at starte for at finde inspiration til nye veje. Job i Spil kickstarter dine tanker, siger Karen C. Porse.


Fakta om Job i Spil

  • Job i Spil er et projekt støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser

  • Job i Spil er udviklet af VUC ERHVERV i samarbejde med jobcentre og a-kasser

  • Projekt Job i Spil løber fra den 1/1 2019-31/12 2020, men spillet vil også være tilgængeligt efter denne periode

  • 51 jobcentre og 35 a-kasser deltager i projektet

  • Prøv Job i Spil: jobispil.dk
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.