Corona-situationen på SCU

Hvis du er i tvivl og ikke kan finde svar på coronasmitte.dk om, hvordan du skal forholde dig ift. Corona, kan du kontakte
Den Nationale Corona-hotline på:
tlf. 70 20 02 33 og vælge:

Spørgsmål og vejledning om gældende retningslinjer: Tast 1

Hvis du er nær kontakt: Tast 2

Hvis du er smittet med Covid-19: Tast 3

31. januar 2022

Restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område videreføres ikke efter 31. januar

Konkret vil der ikke længere gælde krav om Coronapas og krav om mundbind. Der vil heller ikke længere være deltagerbegrænsning i forbindelse med forevisninger mv.

Der opfordres fortsat til to ugentlige screeningtest, og der vil blive udleveret gratis selvtest til alle elever, kursister og ansatte som tidligere.

Myndighederne opfordrer fortsat til at holde fokus på at forebygge smittespredning, herunder at holde afstand, hyppig udluftning, undgå sammenstimling indenfor, saftholde gode rutiner med god håndhygiejne mv.

25. januar 2022

Opdaterede vejledninger på coronasmitte.dk

Guide hvis du er testet positiv for Corona

Guide hvis du har været tæt på Corona-smittet

4. januar 2022

Gyldigt Coronapas:
Hvis du har været testet positiv for COVID-19 og dermed ikke har et gyldigt Coronapas af den grund, skal du kunne fremvise en positiv test og på tro og love garantere, at:

 • Du har været symptomfri i 48 timer (personer med symptomer) eller
 • Du har været i selvisolation i 7 dage efter, at den positive test er taget (personer uden symptomer)

Nær kontakt:
Hvis du er nær kontakt, og du er fuldvaccineret (inkl. 3. stik), skal du ikke gå i selvisolation og du må dermed godt møde i skole.  Sundhedsstyrelsen anbefaler en hurtigtest hurtigst muligt samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6.

Du skal gå i selvisolation, hvis du får symptomer på COVID-19 eller får et positivt testsvar.                                                                                                                

Fravær og virtuel undervisning:
Al Covid-relateret fravær regnes som fravær på samme måde som anden sygdom. Husk altid at angive fraværsårsag. Hvis du er derhjemme, skal du følge med i undervisningen så godt som muligt i Lectio.

21. december 2021

Information om opstart i januar 2022

Fra den 3. januar gælder følgende regler:

- Krav om mundbind fortsætter. Elever/kursister og medarbejdere skal bære mundbind i alle fællesområder - også når de sidder ned.
- Krav om forevisning af gyldigt coronapas fortsætter efter nytår.

UVM anbefaler:

- At undervisningen foregår i stamklasse/på faste hold - så vidt det er foreneligt ift. den praktiske gennemførelse af undervisningen.
- At frikvarterer og pauser så vidt muligt foregår klassevis.
- At større, sociale arrangementer aflyses.

På SCU foregår undervisningen i de fleste tilfælde i forvejen klassevis. Ved valghold, hvor eleverne kommer fra forskellige klasser, beder vi underviserne sørge for, at eleverne sætter sig klassevis.

Det er fortsat muligt at købe mad i kantinen. Vi beder elever/kursister om at spise maden og holde deres pauser i klasselokalerne.

Der opfordres til, at elever/kursister og medarbejdere bliver testet to gange om ugen. Opfordringen gælder uanset om man er vaccineret eller ej.

Ovenstående retningslinjer er gældende til 17. januar 2022.

6. april 2021

Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner


Formålet og grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Det er en betingelse for fysisk fremmøde på skolen/uddannelsesinstitutionen, at elever over 12 år, kursister og ansatte skal kunne dokumentere et negativt covid-19 testresultater stammende fra en test, der er højst 72 timer gammel. Formålet med testkravet er at mindske risikoen for udbredelse af covid-19.

Hertil er det skolens/uddannelsesinstitutionens opgave mindst to gange ugentligt at kontrollere, at eleven, kursisten eller den ansatte opfylder betingelserne for fysisk fremmøde, herunder sikrer sig, at den pågældende kan fremvise et gældende negativ testsvar. Det er ligeledes skolens/uddannelsesinstitutionens opgave at tilbyde hurtigtest i form af selvpodning under supervision to gange om ugen. Skolens/institutionens kontrol med, at eleven, kursisten eller den ansatte opfylder testkravet kan ske om led i tilbuddet om selvpodning under supervision.


Dit samtykke til at lade dig undersøge for covid-19 ved selvpodning

Det er en betingelse for, at skolen/uddannelsesinstitutionen kan lade dig undersøge for covid-19 ved superviseret selvpodning ved en hurtigtest, at du frivilligt medvirker hertil og dermed har givet dit samtykke til at blive testet for covid-19. Skolen/undervisningsinstitutionen kan betragte din medvirken til at blive hurtigtestet for covid-19 som et tilstrækkeligt og informeret samtykke hertil.


Hvilke oplysninger behandles?

Når du gennemfører en hurtigtest på skolen/uddannelsesinstitutionen, er skolen/uddannelsesinstitutionen dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse hermed. Det betyder, at skolen/uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Skolen/uddannelsesinstitutionen behandler følgende personoplysninger: Navn, CPR-nummer, telefonnummer og testresultater. Et testresultat kan være positivt, negativt eller inkonklusivt.

Grundlaget for behandling af de pågældende personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e (artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår private institutioner), artikel 9, stk. 2, litra g samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Det skal ses i lyset af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at udføre den myndighedsopgave, som skolen/institutionerne er pålagt.


Hvem videregives oplysningerne til?

Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til at følge smitteudviklingen i Danmark.

Hvis du tester positiv for covid-19, bliver dette videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med information om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for smitteopsporing.


Hvornår slettes oplysninger?

Skolen/uddannelsesinstitutionen sletter dine oplysninger, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.


Spørgsmål og klage

Spørgsmål om skolens/uddannelsesinstitutionens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af hurtigtest kan rettes til skolens/uddannelsesinstitutionens databeskyttelsesrådgiver: Herningsholm IT-Center, http://www.herningsholm.it/
Mail: DPO@herningsholm.dk.

Klage over skolens/uddannelsesinstitutionens behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

26. marts 2021

Åbning efter påske

Det er dejligt, at der nu bliver åbnet op for, at I igen må komme ind på skolen.

Med genåbningen følger en række retningslinjer, som skal overholdes, når I igen møder fysisk op.

I kommer ind med 50% fremmøde, og vi har opdelt uddannelserne således: 

Lige uger – alle klasser på disse uddannelser:
HHX
HTX

Ulige uger – alle klasser på disse uddannelser:
HF2/HFe
EUDX
AVU

I får de konkrete mødetider og får også anvist indgang direkte fra chefen for jeres uddannelse. Det er vigtigt, at I benytter den indgang, I bliver anvist og i øvrigt overholder retningslinjerne. Det er vigtigt, at vi alle sammen i fællesskab tager ansvar for at komme godt igennem denne periode. 

På skolen
Når I er på skolen, gælder der retningslinjer for brug af mundbind alle steder, undtagen i klasselokalet. Det er kun tilladt at forlade klasselokalet ved toiletbesøg, og hvis man skal hente mad i kantinen. Kantinen er åben, så man kan købe mad. Spisning foregår i klasselokalet. Alle fællesarealer vil være spærret af.

Krav om test
Der er krav om test, inden I møder op. Vi forventer, at I møder ind nytestede efter weekend eller uge med virtuel undervisning.

Vi vil opfordre jer til at benytte de lokale teststeder nær jeres bopæl, inden I møder op efter påske.

Testen må være max 72 timer, og der står mandag og torsdag personale klar ved indgangene til at kontrollere en negativ test. I kommer kun ind, hvis I kan fremvise en negativ test.

Det vil sige, at der kontrolleres negative tests to gange om ugen, og dermed er det også et krav, at eleverne to gange om ugen kan femvise en negativ test. 

I ugen efter påske vil der være kontrol af negativ test og mulighed for kviktest på SCU tirsdag og torsdag.

Indtil sommer vil der mandag og torsdag være mulighed for at få foretaget en kviktest på SCU Skanderborg efter nærmere anvisning fra personalet. Det er fortsat muligt at benytte de lokale teststeder i Ry, Hørning, Galten og Skanderborg.

Frem til sommer er det et krav, at eleverne to gange om ugen kan fremvise en negativ test.

Positiv kviktest
Hvis man får en positiv kviktest, vil man blive sendt videre til en PCR-test. Hvis man tidligere har haft Corona eller har antistoffer i blodet, henviser vi til egen læge for svar på, hvordan man skal forholde sig ift. test.

Valgfag og blandede hold
Det er et krav fra ministeriet, at man ved undervisning på valgfag eller blandede hold uden for stamklasserne sikrer 2 meters afstand til elever fra andre klasser. Det er vigtigt, at I tjekker i Lectio for lokaler, da der kan være ændringer i forhold til, hvor I plejer at være for at leve op til afstandskravet.

Det er vigtigt, at I benytter de pladser, som jeres undervisere tildeler jer.

Eleverne i Odder får besked om retningslinjerne for genåbning direkte fra uddannelsesleder Else Krog. Hold øje med Lectio.

Vi glæder os til at se jer.

Rigtig god påskeferie!

 

11. marts 2021

Kære afgangselever

Det er dejligt, at der nu er åbnet op for, at I igen må komme ind på skolen.

Med genåbningen følger en række retningslinjer, som vi skal overholde. Vi vil her orientere om, hvordan det kommer til at forløbe, når I igen møder fysisk op.

I kommer ind med 50% fremmøde, og vi har opdelt uddannelserne således:  

Uge 11:
HF2
HFe
EUD
EUX
AVU 

Uge 12:
HHX
HTX
AVU 

I får de konkrete mødetider og får også anvist indgang direkte fra chefen for jeres uddannelse. Det er vigtigt, at I benytter den indgang, I bliver anvist og i øvrigt overholder retningslinjerne.

Krav om test
Der er krav om test, inden I møder op. Testen må være max 72 timer, og der står tirsdag og fredag personale klar ved indgangene til at kontrollere en negativ test. Der vil også være kontrol mandag morgen i uge 11, hvor de første elever møder ind. I kommer kun ind, hvis I kan fremvise en negativ test. Tirsdag og fredag samt mandag i uge 11 vil der være mulighed for at få foretaget en kviktest på Campus Skanderborg. Vi opfordrer dog kraftigt alle til at få foretaget test på de lokale teststeder i Ry, Hørning, Galten og Skanderborg.

På skolen
Når I er på skolen, gælder der retningslinjer for brug af mundbind alle steder, undtagen i klasselokalet. Det er kun tilladt at forlade klasselokalet ved toiletbesøg, og hvis man skal hente mad i kantinen. Spisning foregår i klasselokalet. Alle fællesarealer vil være spærret af.

Positiv kviktest
Hvis man får en positiv kviktest, vil man blive sendt videre til en PCR-test.
Hvis man tidligere har haft Corona, har antistoffer i blodet eller er vaccineret, henviser vi til egen læge for svar på, hvordan man skal forholde sig ift. test.

Vi sender information ud inden påske om, hvordan det bliver efter påske.

Afgangseleverne i Odder får besked om retningslinjerne for genåbning direkte fra uddannelsesleder Else Krog.

1. marts 2021

Nedlukning forlænges 

Regeringen har valgt at forlænge nedlukningen indtil videre.

Følg med på Lectio, hvor evt. supplerende information vil blive lagt.

Hvis du som elev eller medarbejder har brug for IT-support under nedlukningen, kan du kontakte IT-hotline på tlf. 87933022 på hverdage ml. kl. 9-11 og 13-15.

29. januar 2021

Nedlukning forlænges frem til og med 28. februar

I forlængelse af pressemødet 28. januar 2021 foregår al undervisning fortsat uden fysisk fremmøde ind til og med den 28. februar 2021, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Følg med på Lectio, hvor evt. supplerende information vil blive lagt.

Hvis du som elev eller medarbejder har brug for IT-support under nedlukningen, kan du kontakte IT-hotline på tlf. 87933022 på hverdage ml. kl. 9-11 og 13-15.

14. januar 2021

Info om forlængelse af nedlukning

I forlængelse af pressemødet 13. januar 2021 foregår al undervisning fortsat uden fysisk fremmøde indtil 7. februar 2021, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Følg med på Lectio, hvor evt. supplerende information vil blive lagt.

Hvis du som elev eller medarbejder har brug for IT-support under nedlukningen, kan du kontakte IT-hotline på tlf. 87933022 på hverdage ml. kl. 9-11 og 13-15.

30. december 2020

Info om forlængelse af nedlukning

I forlængelse af pressemødet 29. december 2020 foregår al undervisning fortsat uden fysisk fremmøde indtil 17. januar 2021, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Følg med på Lectio, hvor evt. supplerende information vil blive lagt.

Hvis du som elev eller medarbejder har brug for IT-support under nedlukningen, kan du kontakte IT-hotline på tlf. 87933022 på hverdage ml. kl. 9-11 og 13-15.

11. december 2020

Info om nedlukningen

Hvis du som elev eller medarbejder har brug for IT-support under nedlukningen, kan du kontakte IT-hotline på tlf. 87933022 på hverdage ml. kl. 9-11 og 13-15.

Ifølge retningslinjerne er det legalt med fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen og prøver, så vi afholder de planlagte eksamener på HF, HHX og VUC med fysisk fremmøde i uge 51.

 

Hvornår skal du benytte mundbind eller visir på SCU?

Elever og kursister: 

 • Elever og kursister skal bære mundbind/visir, når de befinder sig på alle fællesarealer på SCU, dvs. på alle offentlige områder, i kantinen, på gange og fællesarealer – uanset om de sidder, går eller står.

 • Elever og kursister behøver ikke bære mundbind/visir, når de deltager i undervisning i klasseværelset – dvs. når de sidder ned, modtager undervisning og deltager i gruppearbejde i klasseværelset.
  Der er ikke krav om mundbind, når man sidder ned i kantinen og spiser.

 

Alle ansatte: 

 • Alle ansatte skal bære mundbind/visir, når de bevæger sig rundt på SCU, dvs. på alle offentlige områder, i kantinen, på gange og fællesarealer.

 • Ansatte behøver ikke bære mundbind/visir, når de sidder ned og arbejder. Der er ikke krav om mundbind, når man sidder ned i kantinen og spiser.

 • Undervisere, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind/visir i undervisningen hele dagen.

9. december 2020

En elev på HHX smittet med Covid-19

En elev på HHX har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Berørte elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende berørte elever og undervisere.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

7. december 2020

3 tilfælde af smitte med Covid-19

Henover weekenden har vi modtaget besked om 3 uafhængige tilfælde af smitte med Covid-19.

Berørte elever, kursister og undervisere har fået besked.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

4. december 2020

En kursist på AVU smittet med Covid-19

En kursist på AVU har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

30. november 2020

3 studerende smittet med Covid-19

3 studerende (1 fra HF, 1 fra EUX og 1 fra AVU) har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Berørte elever og lærere er orienteret om, hvem de studerende er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende berørte elever og undervisere til virtuel undervisning.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

26. november 2020

En kursist på AVU smittet med Covid-19

En kursist på AVU har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Berørte elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende berørte elever og undervisere til virtuel undervisning.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

25. november 2020

Nær kontakt

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for dig, som er nær kontakt.

Du kan altid finde de opdaterede retningslinjer og informationer hos Sundhedsstyrelsen www.sst.dk/corona

12. november 2020

En underviser på HF smittet med Covid-19

En underviser på HF er konstateret smittet med Covid-19.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende potentielt berørte elever til fjernundervisning og virtuel undervisning og med opfordring om at lade sig teste.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

30. oktober 2020

En kursist på AVU smittet med Covid-19

En kursist på AVU har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Berørte elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende berørte elever og undervisere til virtuel undervisning.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.


26. oktober 2020

En elev på HF Enkeltfag smittet med Covid-19

En elev på HF Enkeltfag har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Berørte elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende berørte elever og undervisere.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

23. oktober 2020

En elev på EUX i Skanderborg smittet med Covid-19

En elev på EUX i Skanderborg har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Klassens elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende hele klassen, hvor eleven går.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

19. oktober 2020

2 elever på HF2 smittet med Covid-19

2 elever fra samme klasse på HF2 har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Klassens elever og lærere er orienteret om, hvem eleverne er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende hele klassen, hvor eleverne går.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

19. oktober 2020

Oplæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen 'Smitte med COVID-19 på en ungdoms- eller voksenuddannelse'

Læs oplægget her

4. oktober 2020

En elev på EUX i Odder smittet med Covid-19

En elev på EUX i Odder har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Klassens elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at hjemsende hele klassen, hvor eleven går.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og  den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

23. september 2020

Appel til de unge fra Børne- og undervisningsministeren

Børne- og undervisningsministeren appellerer i denne video til de unge mennesker på bl.a. ungdomsuddannelserne

23. september 2020

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet

Kære forældre

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.

Til det vil vi bede om din hjælp.

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe smitten. 

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og ungdomsuddannelsesområde.

Hvad kan du gøre?

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver mening at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge.

Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget. 

For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen.

På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil 

&

Danske Skoleelever
DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Erhvervsskolernes Elevorganisation
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
KL
Danmarks Lærerforening
Skolelederforeningen
BUPL
BUPL – Lederforeningen
DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation
Frie Fagskoler
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
Frie Skolers Ledere
Lilleskolernes Sammenslutning
Kristne Friskoler
Deutscher Schul- und Sprachverein
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne
Danske HF & VUC
Danske HF & VUC - Bestyrelserne
GL – Gymnasieskolernes Lærerforening
Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
Ungdomsringen
Ungdomsskoleforeningen
Skole og Forældre
FOLA – Forældrenes Landsorganisation
FGU Danmark
AMU-centrene
TAMU
Danske SOSU-Skoler
Danske Landbrugsskoler
Uddannelsesforbundet
BKF – Børne- og Kulturchefforeningen
FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
FOA
DA – Dansk Arbejdsgiverforening

21. september 2020

En elev på hhx 2. år smittet med Covid-19

En elev på hhx 2. år har orienteret om at være konstateret smittet med Covid-19. Eleven blev testet i fredags, da en af de nære var konstateret smittet. Klassens elever og lærere er orienteret om, hvem eleven er.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nyeste forholdsregler (fra 17.9.20), at de ikke anbefaler screening og hjemsendelse af hele klasser, når der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse på ungdoms- og voksenuddannelser. På disse uddannelsestrin skal der alene ske opsporing af nære kontakter, som testes to gange.

Vi er som altid i kontakt med Styrelsen for patientsikkerhed og nu (med de seneste forholdsregler) også den kommunale sundhedstjeneste.

Hvis I er nervøse eller har symptomer, vil vi som altid opfordre til, at I lader jer teste.

16. september 2020

En elev på Hf-enkeltfag har i dag orienteret os om, at vedkommende er konstateret smittet med Covid-19

Eleven blev testet mandag efter at have deltaget i et arrangement udenfor skolen, hvor arrangøren efterfølgende orienterede om, at en anden deltager var konstateret smittet.

Eleven har det godt, og har ikke været på skolen siden deltagelsen i arrangementet i forrige uge.

Da vi vurderer det meget sikkert, at eleven er blevet smittet ved arrangementet og ikke har været på skolen siden, hjemsender vi ikke elever eller lærere, der har været i klasselokale med eleven forud for arrangementet.

Vi opfordrer altid til at lade sig teste, hvis man har symptomer.

7. september 2020

Ung under Covid-19 epidemien

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle gode råd til unge under Covid-19 epidemien. 

Se informationen her

13. august 2020

Vi har fortsat fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og bidrage til at minimere smittespredning 

 • Justeret tidspunkter for spisepauser
 • Alle sociale arrangementer, fredagscafeer, fester er aflyst
 • Campusfest er aflyst
 • Service- og coronavagt, der skal sikre afspritning og afstand
 • Kantinen har begrænset udvalg og ingen salatbar
 • Løbende rengøring af kontaktflader
 • Spritstationer placeret overalt på skolen
 • Fravær skal registreres som coronarelateret
 • Vi opfordrer alle til at downloade app'en "smittestop"

 Vi passer på hinanden - og minder om:

 • at vaske hænder og spritte godt af mange gange om dagen
 • at hoste og nyse i ærmet
 • at holde afstand
 • at opholde sig mest muligt i klassen eller i det fri
 • at spise i klasselokalet (færre pladser i kantinen pt)
 • at informere om evt. smittede i nærmeste omgangskreds


Læs mere om hygiejne og adfærd her.

 

8. april 2020

Kære afgangselever

Håber I alle har haft en god påske trods alt. Vi glæder os til at se jer igen på skolen til en lidt mere ”normal” hverdag.

Vi beder om jeres forståelse for, at det bliver en anderledes hverdag pga. de retningslinjer, vi skal følge på skolen.

Kantinen vil ikke se ud som normalt – der vil være opsat afskærmning til en evt. kø og afstandsmærker på gulvet som i et supermarked.

Hver klasse er fordelt på 2-3 lokaler, som man er i i hele perioden. Der vil være håndsprit i hvert undervisningslokale.

I vil opleve, at der kommer rengøring midt i undervisningen. Det er vigtigt, at I selv løfter jeres ting fra bordene, som skal tørres af. Vis hensyn og respekt overfor rengøringspersonalet, som også er i en uvant situation.

Vi glæder os til at se jer!

8. april 2020

På Statsministerens pressemøde den 6. april blev den fysiske lukning af vores skole og samfundet i det hele taget forlænget. Men der blev samtidig igangsat en gradvis åbning af landet og dermed også SCU.

Det betyder for dig og os følgende:

Først og fremmest fortsætter nødundervisningen i form af fjernundervisning og virtuel undervisning for alle skolens elever til og med fredag den 17. april.

Fra den 20. april møder følgende frem på skolen til nødundervisning:

 • HF2 2. års eleverne
 • EUX 2. års eleverne

Fra den 21. april møder følgende frem på skolen til nødundervisning:

 • HHX 3. års eleverne

Alle andre elever end ovennævnte fortsætter som hidtil med fjernundervisning/virtuel nødundervisning hjemmefra.

Den fysiske nødundervisning bliver gennemført med udgangspunkt i retningslinjerne, som sundhedsmyndighederne har meldt ud. For os, der kommer på skolen, vil det derfor blive en anderledes hverdag og skolegang. Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal man ikke komme på skolen, hvis man har symptomer på sygdommen eller selv tilhører en risikogruppe.

I vil få mere detaljerede oplysninger fra jeres egen rektor/uddannelsesleder om præcis jeres uddannelse, eventuelle eksamener mv.

En ting kan jeg love jer. Vi gør, hvad vi kan, for at give jer en god afslutning på skoleåret under de helt ekstraordinære omstændigheder.

Rigtig god påske med jeres nærmeste.

Pia A. Marlo
Direktør

 

24. marts 2020

Kære elever på SCU

Vi er i en meget speciel situation.

I skal holde jer opdateret på Lectio. Undervisningen bliver gennemført som fjernundervisning og virtuel undervisning. På hvilken måde bestemmes af jeres undervisere, og de vil hver især orientere jer om de enkelte lektioner.

I skal følge skemaet i Lectio, selvom I arbejder hjemme. Der føres fravær for lektionerne.

I skal være studieaktive og ”til stede” i hele perioden. Det viser I ved at besvare henvendelser, dels som information på den enkelte lektion, dels som beskeder på forsiden af Lectio.

Vi ser frem til, at vi igen kan åbne døren for jer her på skolen.

Pas på jer selv og jeres kære.

Pia A. Marlo

LFKwuhKWYJY

VIDEO-HILSEN:  
Til alle elever fra SCUs direktør Pia Marlo
24. marts 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.