Besøg af Mikkel Møller Wiemann - PIU-elev fra Tyskland

Onsdag den 29. august havde Handelsgymnasiet besøg af Mikkel, som blev færdig med HHX  i sommeren 2017.  Mikkel orienterede elever fra 2. og 3. g om, hvordan hans år i Tyskland havde udviklet ham både personligt, sprogligt, fagligt og kulturelt. Mikkel arbejdede som praktikant hos Caceis (en bank for internationale virksomheder) i deres Real Estate/Asset-afdeling i München i 1 år. Kommunikationen i firmaet foregik næsten udelukkende på tysk, så det var i starten en udfordring men på sigt en kæmpe gevinst. Mikkel erfarede også, at han kunne bruge rigtig meget af sin viden fra fagene på hhx i praksis.

Mikkel arbejdede 40 timer om ugen og havde også mulighed for at få overtimer og dermed spare op til nogle fridage eller korte dage. Arbejdet var udfordrende, spændende og lærerigt, og han var meget begejstret for den tyske virksomhedskultur, hvor der var en høflig omgangstone, stor omhu og også plads til sociale aktiviteter uden for arbejdstiden.

Mikkel lagde stor vægt på, at man skal være godt forberedt på at bo og arbejde i udlandet, og at det er en lærerig oplevelse. Mikkel understregede også, at et PIU-ophold er et stort plus i forbindelse med optagelse på kvote 2 og til ens fremtidige CV. Samtidig med praktikopholdet er man også tilknyttet et onlinekursus, hvor diverse opgaver inden for forskellige faglige områder skal løses. Til gengæld får man også – hvis man består alle prøverne – et EBBD - European Business Baccalaureate Diploma, som er bevis på, at man er udlært på kontor.

I september 2018 rejser Mikkel til England, hvor han er blevet optaget på Nottingham University, hvor han planlægger at tage sin bachelorgrad i Economics and International Economics.

Et rigtig fint og informativt foredrag der vakte stof til eftertanke hos eleverne – og sikkert også en lyst til selv at prøve kræfter med et udlandsophold i enten Tyskland eller England.

Vi ønsker Mikkel held og lykke på den videre rejse mod nye mål.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies