HHX

Vi byder dig velkommen til et gymnasium, der ruster dig til de videregående uddannelser, og som sikrer dig de kompetencer, det moderne erhvervsliv efterspørger

Se informationsfolderen om HHX på SCU

 

Opbygning

 

 

 

 

Find ud af, hvilke muligheder du har og får med en HHX-uddannelse på SCU

 
Adgangskortet

Studieretninger

Efter grundforløbet begynder du på studieretningsforløbet.

Dermed får du mulighed for allerede i gymnasiet at målrette din karriere. Uanset hvilken studieretning, du vælger, er du sikret et højt fagligt fundament.  Du vælger studieretning i løbet af grundforløbet.

Overblik over studieretningsudbuddet 2021

Klik og læs mere om de enkelte studieretninger til højre

Økonomi

Økonomi

Er du god til tal og til at tænke logisk? Så er den økonomisk orienterede studieretning måske noget for dig. Her får du en bred viden om, hvordan offentlige og private virksomheder træffer økonomiske beslutninger. Du lærer også, hvordan man udarbejder økonomiske strategier med udgangspunkt i analyser af virksomheder og samfundsforhold.

Den økonomisk orienterede studieretning ruster dig til en fremtid inden for den finansielle sektor, f.eks. som revisor eller ejendomsmægler. Studieretningen er et godt udgangspunkt, hvis du gerne vil studere økonomi, matematik eller statskundskab.

Studieretningsfag:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

 

Læs mere her - download 

Marketing

Marketing

Interesserer du dig for virksomheders økonomi og strategi? På den marketingorienterede studieretning lærer du både om markedsføring og økonomistyring. Studieretningen giver dig en bred viden om, hvordan en virksomhed bygges op fra bunden med strategi, forretningsplan og markedsføring.

Den marketingorienterede studieretning forbereder dig på en fremtid inden for marketing, jura eller økonomi og er et godt udgangspunkt, hvis du senere ønsker at studere økonomi, strategi eller ledelse.

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A

 

Læs mere her - download

Global økonomi

Global økonomi

Studieretningen i Global Økonomi giver dig en bred viden om, hvordan man får succes som en dansk virksomhed på det internationale marked. Undervisningen giver dig indblik i samspillet mellem den danske og den globale økonomi, og du kommer til at arbejde med økonomiske teorier på et højt niveau.

Global Økonomi er studieretningen for dig, der interesserer dig for marketing, reklame og salg, og som samtidig gerne vil vide mere om samfundet omkring dig. Denne studieretning forbereder dig på en fremtid inden for det offentlige eller inden for marketing, og den er et godt udgangspunkt for senere at studere samfundsøkonomi, international handel, økonomi eller global marketing.

Studieretningsfag

 • International økonomi A
 • Afsætning A

 

Læs mere her - download Marketing & Innovation

Marketing & Innovation

Marketing og innovation er studieretningen for dig, der er idérig og nytænkende. Måske har du planer om at starte din egen virksomhed, eller måske er du allerede godt i gang. På studieretningen for marketing og innovation lærer du at omsætte gode idéer til forretningsudvikling, og du får et grundigt indblik i salg, formidling, økonomi, strategi og ledelse.

Drømmer du om en fremtid inden for marketing, økonomi, kommunikation eller jura - eller brænder du for at blive iværksætter med din egen virksomhed - så er marketing og innovation studieretningen for dig.

Studieretningsfag

 • Afsætning A
 • Innovation B

 

Læs mere her - download

International linje

International linje

Ligger dine fremtidige drømme i en international virksomhed i udlandet, hvor viden inden for global økonomi, international markedsføring samt tysk eller spansk sprog og kultur er en forudsætning, eller brænder du for at gøre en forskel i en global verden, så får du det hele i denne studieretning.

Gennem fagene tilegner du dig det teoretiske fundament og krydret med blandt andet internationale studie- og praktikophold på alle tre årgange, opnår du den nødvendige økonomiske, sproglige og kulturelle forståelse for at kunne begå dig globalt. Som noget helt specielt på denne studieretning opnår du også det internationale diplom EBBD.

Studieretningsfag

 • International Økonomi A
 • Afsætning A

 

Læs mere her - download

 

Matematik & Økonomi

Matematik & økonomi

Er dine interesser inden for økonomi og samfundsforhold? Studieretningen er for dig, der kan lide at tænke logisk og at arbejde med tal. Du interesserer dig også for at arbejde med økonomi og samfundsforhold – både nationalt og globalt.

Måske drømmer du om en fremtid inden for den finansielle sektor, fx som revisor eller ejendomsmægler. Studieretningen er et godt udgangspunkt, hvis du vil studere fx økonomi, finansiering, samfundsøkonomi, matematik eller statskundskab. 

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A


Læs mere her - download

Obligatoriske fag

I løbet af din uddannelse skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Nogle af de obligatoriske fag kan også være studieretningsfag.

Her kan du se, hvilket niveau du som minimum skal have de obligatoriske fag på:

Almene fag
Dansk A
Matematik B/C
Historie B
Samfundsfag C

Profilfag
Erhvervsjura C
Informatik C
Afsætning B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B

Sprogfag
Engelsk A
Tysk B eller Spansk A

Tysk A og Spansk A, hvis studieretning med 3 sprog 

 

I Undervisningsministeriets 'UddannelsesGuiden' kan du finde en oversigt over alle gymnasiale fag og læse beskrivelser af dem.

 

Valgfag

Sideløbende med din studieretning har du også mulighed for at følge spændende valgfag på flere niveauer. Det er din studieretning og dit 2. fremmedsprog, der afgør, hvor mange valgfag du kan følge og på hvilket niveau.

A-niveau

Matematik

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Afsætning

Handler om at analysere og forstå virksomheders muligheder for at markedsføre og afsætte produkter, som passer til efterspørgslen på tværs af forskellige demografiske og kulturelle markedsforhold. Du lærer om markedsstrategier, købsadfærd, markedsanalyse, målgrupper, afsætnings- og markedskommunikation.  

Tysk

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik, og opnår et varieret ordforråd der gør, at du kan diskutere ukendte og kendte emner på tysk.

International økonomi

På international økonomi arbejdes der med den samfundsøkonomiske udvikling set i både et nationalt og globalt perspektiv. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, handels- og udviklingsteorier og det internationale, økonomiske samarbejde. Faget giver dig indsigt i international handel, økonomiske vækststrategier m.m.

Virksomhedsøkonomi A

Du kommer til at beskæftige dig med en virksomheds økonomiske beslutninger og adfærd i samspillet med omverdenen.  Du lærer, hvordan virksomheder kan styre deres økonomi og anvende strategiske værktøjer for skabe vækst og konkurrencedygtighed. Du kommer til at arbejde med økonomiske modeller, budgetter og regnskaber i en virksomhed

B-niveau

Erhvervsjura

Du får indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund, og hvordan de på én gang skaber muligheder og sætter rammer for virksomheder og forbrugere.  Du lærer om bl.a. indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer og erstatningsansvar

Informatik

Du får et dybere indblik i, hvordan den digitale verden hænger sammen. Du skal blandt andet lære om programmering, databaser, brugervenlighed, it-sikkerhed, teknologi-etik og it-baseret-innovation. I den forbindelse skal du arbejde projektorienteret med at skabe en række forskellige produkter som f.eks. apps, hjemmesider og spil.

Innovation

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan.  Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

Finansiering

Du lærer om mere komplekse finansielle produkter som futures og optioner. Du lærer om hvad du skal overveje, når du sammensætter en investeringsportefølje, hvor du får et indblik i sammenhængen mellem afkast og risiko. Du får også et indblik i hvilke finansieringsbehov virksomheder kan have i forskellige faser og hvilke muligheder de har for at finansiere opstart, løbende drift og nye investeringer.

C-niveau

Innovation

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan.  Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

Psykologi

Du får et godt i indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer.  Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan påvirke på vores adfærd.

Markedskommunikation

Du lærer, hvordan en virksomhed kommunikerer på en professionel og effektfuld måde med omverdenen i forhold til strategi, målgruppe og kunder.  Med den rette kommunikation, markedsføring og strategi kan virksomheden profilere sig. Du arbejder med analyser og reklamer i forhold til forskellige medier og målgrupper.

Finansiering

Du får du et godt indblik i finansmarkeder og vigtige økonomiske sammenhænge. Du lærer at vurdere mulighederne for kapitalfremskaffelse samt fordelene ved forskellige investeringsformer både som privatperson og som virksomhed. Du lærer om obligationer, aktiehandel, låneoptagelse, renter m.v.

Kulturforståelse

Her bliver du klog på verden og dens mange kulturer.  Alle indgår i kulturelle relationer og du får redskaber til at møde og forstå andre kulturer.   Du udvikler din viden og forståelse for kulturelle forandringer samt fremmer dine muligheder forbedre at kunne begå dig i en verden præget af kulturel mangfoldighed.

Mediefag

Du arbejder både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv. Du lærer om centrale genrer, programtyper og de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion samt de økonomiske perspektiver i film- og tv-industrien.  Du udarbejder din egen film.

Organisation

I faget organisation lærer du om forholdet mellem ledelse og medarbejdere på forskellige niveauer i en virksomhed. Derudover lærer du, hvordan mennesker fungerer og agerer i forskellige former for gruppe og fællesskaber. Du bliver således præsenteret for en række teorier i ledelse og organisation, samt får mulighed for at arbejde med forskellige case-forløb, hvor teorierne relateres til den virkelige verden

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HHX skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal din UU-vejleder vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Vær opmærksom på de nye adgangskrav fra 2019. Se dem her.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HHX. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HHX skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal vi her på skolen vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse. 

Hvordan søger jeg?
Det gør du ved at udfylde en ansøgning om optagelse på HHX, som du kommer til ved at klikke her. Når du har udfyldt den, kan du sende den til os pr. brev eller elektronisk. Du er også velkommen til selv at komme forbi og aflevere den. Husk at vedlægge dit eksamensbevis.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HHX. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Brug for vejledning?

 

Anne Skaarup

Studievejleder HHX

 

kd.ucs@post @sa 6706post @ 8303

Malene Baune Jakobsen

Studievejleder HHX

 

kd.ucs@post @abm 860post @6 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.