For den kommende elev

Her kan du læse om, hvordan du bliver klar til at starte på HHX-uddannelsen. Da vi ønsker dig den bedst mulige start på uddannelsen, giver vi dig en introduktion til, hvad du kan forvente af de første 14 dage på skolen. Du kan læse om vores grundforløb, lektiecafé, undervisning og meget andet.

Info til nye elever

Det er altid spændende at starte et nyt sted og ofte forbundet med sommerfugle i maven. Her har vi samlet lidt information om HHX, så du kan få et indblik i den verden, du snart træder ind i.

Læs mere her

HHX er en merkantil studentereksamen og giver dig en bred viden om nationale og internationale samfundsforhold, økonomi og virksomhedsdrift. Sprogundervisningen er også målrettet erhvervslivet, og derfor giver den merkantile studentereksamen dig et godt udgangspunkt for at fortsætte studierne på en videregående uddannelse inden for erhvervsøkonomi eller -sprog.

Grundforløbet

Her kan du læse mere om grundforløbet, der hjælper dig med overgangen fra folkeskolen til livet som gymnasieelev

Læs mere

Undervisningen i 1. g indledes med et grundforløb, der strækker sig over de første tre måneder.

Det overordnede formål med grundforløbet er, at du udvikler dig fra grundskoleelev til gymnasieelev, således at du ved grundforløbets afslutning har fået kendskab til de kompetencer, du får brug for igennem hele gymnasieforløbet samt at du også på den baggrund kan træffe et kvalificeret valg af studieretning.

Det overordnede mål med undervisning i fagene er således med til at give dig

  • indsigt i fag, faglighed og gymnasiale studiemetoder på HHX
  • introduktion til gymnasiale arbejdsformer
  • introduktion til de forskellige studieretninger
  • et grundlag for valg af studieretning
  • et fagligt grundlag for undervisningen i studieretningsforløbet

 

Når du i slutningen af grundforløbet skal vælge studieretning, profilerer du din uddannelse i forhold til dine ønsker, interesser og måske også fremtidsdrømme her og nu. Men det er ikke et valg, der binder dig uddannelsesmæssigt. Uanset, hvilken studieretning du vælger, kan du læse videre på en bred vifte af uddannelser på de lange, mellemlange og korte videregående uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og akademierne.

Grundforløbet er ens for alle elever.

I grundforløbet kommer du til at arbejde med følgende fag og forløb:

  • afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi, matematik, dansk, engelsk, samfundsfag og 2. fremmedsprog (tysk eller spansk)
  • almen sprogforståelse og det økonomiske forløb

 

Grundforløbet afsluttes med en individuel flerfaglig prøve. Karakter for denne prøve kommer på det afsluttende eksamensbevis.

 

 

 

 

De første 14 dage 

Hvor man trives, lærer man. Derfor starter du på HHX op med et introduktionsforløb. 

Alle nye HHX-elever er på fælles teambuilding én af de første skoledage. Du vil også komme til at deltage i et forløb, som vi kalder ‘Netwerket’. Målet med Netwerk at støtte dig og dine kammerater på uddannelsen i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne.

I klassen kommer I også til at arbejde med god digital adfærd i undervisningen såvel som mellem eleverne.

Studiecafé

Studiecaféen er et tilbud til alle gymnasieelever om 1-2 gange om ugen at få ekstra hjælpe til lektierne. Samtidig er der et stykke kage og saftevand til alle. Både lærer og ældre elever står klar til at hjælpe dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledningen  

Du har god mulighed for at hente hjælp, hvis en af dine klassekammerater eller du selv har problemer. Vi har to studievejledere tilknyttet HHX. Du kan altid gå til vejlederne, hvis du har noget, du gerne vil tale om, uden at andre hører det.

Har du behov for det, har vi også en fast psykolog i huset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen

Underviserne har fokus på det positive og de udviklingsmuligheder, som findes i den enkelte gymnasieelev.

Differentiering og individualisering er et naturligt led i denne tilgang.

På HHX vægter vi et tæt samarbejde med erhvervslivet, idet vi mener at det giver den bedste kvalitet og de bedste rammer for uddannelsen.

Elevudsagn

Anne:
Jeg har altid vidst, at jeg ville på Handelsgymnasiet. Ikke mindst fordi jeg ingen interesse havde i de naturfaglige fag; men jeg har altid fundet handel og økonomi spændende.

Det har været utroligt lærerigt og interessant at være elev på HHX, og det har vækket mine interesse for mange fag, som jeg ikke umiddelbart havde tænkt var mig. Skolen tilbyder et rigtig godt skole- og studiemiljø, bl.a. med dygtige og velkvalificerede lærer med erhvervserfaring og danner dermed fantastiske rammer for en god uddannelse.

Evaluering 

For at lære at det vigtigt at vide, hvad der skal til for at blive bedre. Derfor er evaluering også en vigtig del af gymnasielivet.

På HHX evalueres du løbende gennem skriftlige opgaver mv. Du skal også arbejde med, hvordan du kan gøre en allerede afleveret opgave bedre. Målet er hele tiden, at du bliver så dygtig som muligt.

Vi vil også gerne lære og blive bedre. Du skal derfor også evaluere undervisningen og skolen som helhed. Evalueringen foregår f.eks. gennem elektroniske spørgeskemaer eller ved samtaler mellem klassen og underviserne. En gang hvert år laves en større elevtilfredshedsundersøgelse (ETU).

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan det er at være gymnasieelev på HHX? Allerede i 8. klasse kan du tage et introduktionsforløb på HHX. Går du i 9. eller 10. klasse, og er du usikker på valg af ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme på brobygning.

Du kan også besøge os på uddannelsesmessen på Fælleden i november eller til vores åbent hus i januar. Hold øje med de aktuelle datoer på hjemmesiden.

Vi vil altid gerne vise dig vores skole, kontakt en af vores studievejledere herom.

Brug for vejledning?

 

Anne Skaarup

Studievejleder HHX

 

kd.ucs@post @sa 6706post @ 8303

Malene Baune Jakobsen

Studievejleder HHX

 

kd.ucs@post @abm 860post @6 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.