HF

To-årig fleksibel ungdomsuddannelse

Her kan du blive klogere på, hvordan du kan tilpasse din HF-uddannelse, så den matcher dine ønsker og behov.

Se informationsfolderen om HF på SCU

 

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

Du kan også vælge en mere fleksibel uddannelse via HF-enkeltfag.

Bliv student på 2 år

Vores toårige HF-uddannelse er til dig, der kommer fra 9. klasse eller har anden erfaring efter folkeskolen. Her får du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt i et miljø¸, hvor unge med forskellige baggrunde mødes. Du kommer til at udvikle dig gennem undervisningen, hvor du udover de obligatoriske fag også har muligheden for at vælge mellem en række spændende valgfag. 

På skolen stoler vi fuldt ud på, at du lever op til dit ansvar om at komme til timerne og lave både lektier og afleveringer. Ansvaret er altså dit, men dit lærerteam vil støtte dig hele vejen, og du får desuden en af lærerne tildelt som tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbygningen

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Du har mange muligheder for at læse videre efter en HF.

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener.

Find ud af, hvilke muligheder du har og får med en HF-uddannelse på SCU.

 

Adgangskortet

 

Studieretninger

Hvad vil du lære?

Inden tredje semester skal du vælge en studieretning, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser.

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge HF-UNI, som er en udvidet HF.

Læs mere om vores studieretninger i informationsfolderen

Studieretninger vi tilbyder:

HF Creator

 

Creator-1

Studieretningsfag: Design B, Billedkundskab C

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B eller Biologi B.

 

Creator-2

Studieretningsfag: Design B, Kommunikation og IT C

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B eller Biologi B.

 

Creator-3 

Studieretningsfag: Design B, Psykologi C

1 frit valgfag: Biologi B, Psykologi B eller Spansk 0-B. 

HF People

 

HF-People

Studieretningsfag: Samfundsfag B, Psykologi C

1 frit valgfag: Kemi B, Idræt B, Spansk 0-B, Biologi B, Psykologi B, Mediefag B, Matematik B, Religion B eller Design B

 

 

HF Culture

 

HF-Culture 1

Studieretningsfag: Religion B, Psykologi C

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B, Idræt B,  Biologi B, Psykologi B, Spansk 0-B eller Mediefag B

 

HF-Culture 2

Studieretningsfag: Religion B, Billedkunst C

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B, Idræt B,  Biologi B, Psykologi B eller Mediefag B 

 

 

 

HF Science

HF-Science 1

Studieretningsfag: Matematik B, Biologi B

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B, Idræt B,  Psykologi C, Billedkunst C eller Kommunikation og IT C 

 

HF-Science 2

Studieretningsfag: Matematik B, Kommunikation og IT C

1 frit valgfag: Kemi B, Samfundsfag B, Idræt B, eller Mediefag B

HF UNI

UNI-Natur

Studieretningsfag: Engelsk A eller Matematik A FLEX, Kemi B, Biologi B, Matematik B

1 frit valgfag: Psykologi C, Billedkunst C eller Kommunikation og IT C

 

UNI-Samfund

Studieretningsfag: Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C+B, Matematik B

 

UNI-Sprog

Studieretningsfag: Engelsk A, Samfundsfag B, Spansk 0-B, Religion B

 

Obligatoriske fag

HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, en fagpakke og mindst ét valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

I din uddannelse indgår følgende obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
  • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
  • Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau: billedkunst,  design og arkitektur,  mediefag, musik.

Valgfag:

Biologi B

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed. Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer. Målet er at give indsigt og opnå biologisk viden inden for genetik, herunder bioteknologi, økologi, fysiologi og biokemi.

Idræt B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Kemi B

Kemi på B-niveau er et valgfag på HF 2. år. Der bygges ovenpå kemien fra den naturvidenskabelige fagpakke, som du afslutter på 1. år. Du opnår en dybere viden i de kemiske færdigheder, som du allerede har. Du får en forståelse af, at kemisk viden og kreativitet er til gavn for mennesker og natur, men også ved uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. Kemi B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Design B

Design kan vælges som et af de obligatoriske, kreative valgfag på HF2 og er valgfag på HFe. Der et kreativt, projektorienteret fag, hvor du lærer om designprocesser gennem praktiske og teoretiske arbejder med produktdesign såvel som kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser. DU skal nok lære tegne- og byggeteknikker, så du behøver ikke at være en haj til at tegne, men det er en fordel at være nysgerrig og kritisk.

Psykologi B/C

I psykologi arbejder vi med undersøgelser og teorier om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Hos os kan du vælge psykologi som valgfag på både c- og b-niveau. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på begge niveauer.

Matematik B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og læse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Samfundsfag B

Samfundsfag på B-niveau inddrager sociologi, politik og økonomi i sin teoretiske tilgang til en forståelse af verden omkring os, og hvad der skaber individet. Samfundsfag deler faggrænse med bl.a. historie, økonomi, psykologi, jura, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Religion B

På religion b-niveau er der sat tid af til faglig fordybelse i spændende temaer og analysemetoder indenfor religionsfaget så eleven hermed opnår en faglig sikkerhed og dybere forståelse for disse. Temaerne i undervisningen er nøje udvalgt så de bygger videre på den viden eleven har tilegnet sig på religion c i ks eller på enkeltfag.

Tysk C

I tysk fortsættersprog C lærer du at forstå og anvende det tyske sprog mundtligt. Ud over at lære sproget opnår du viden i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland og andre tysktalende lande, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold efter 1945. Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på sproget.  Målet er, at du opnår evne til at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HF skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal din UU-vejleder vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Vær opmærksom på de nye adgangskrav fra 2019. Se dem her.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HF. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HF skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal vi her på skolen vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse. 

Hvordan søger jeg? 
Det gør du ved at udfylde en ansøgning om optagelse på HF, som du kommer til ved at klikke her. Når du har udfyldt den, kan du sende den til os pr. brev eller elektronisk. Du er også velkommen til selv at komme forbi og aflevere den. Husk at vedlægge dit eksamensbevis.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HF. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Brug for vejledning?

 

Lene Zülau Amstrup

Studievejleder HF

kd.ucs@post @jzl 3706post @ 8303

Poul Baier

Studievejleder HF

kd.ucs@post @bp 6933post @ 8902
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies