For den kommende elev

Læs mere om hvordan dit studieliv på HF kan blive, hvilke studierejser, talenttilbud og andre sociale aktiviteter der bidrager til et godt studiemiljø

Info til nye elever skoleåret 2021/2022

 Vi har samlet lidt information om HF2, så du kan få et indblik i den verden, du snart træder ind i.
Glæd dig, det gør vi!

Læs mere her

HF-uddannelsen (Højere Forberedelseseksamen) er en almendannende gymnasial uddannelse.

På SCU kan du på kun 2 år tage en fuld HF-eksamen som giver dig adgang til såvel erhvervsakademierne, professionshøjskolerne som universiteterne (kræver udvidet fagpakke).

Du kan også vælge at tage hf som et mere fleksibelt forløb via HF-enkeltfag.  

 

 

 

 

Den første tid 

Vi vægter trivsel højt. På de første dage vil du blive introduceret til SCU og særligt HF. I løbet af august/september vil den første SCU fest finde sted, hvor der vil være fællesspisning for alle nye elever.

Alle nye HF-elever tager i løbet af efteråret på en fælles studietur til Ribe.

I klassen kommer I også til at arbejde med en god digital adfærd i undervisningen såvel som mellem eleverne. 

I løbet af din tid på HF vil du få muligheder for at deltage i sociale, kreative og idrætsorienterede aktiviteter.  

Du er altid velkommen til at kontakte Studieservice på skolen vedr. spørgsmål til SU, søgning af Ungdomskort mv.

 

Vejledningen  

Du har god mulighed for at hente hjælp, hvis en af dine klassekammerater eller du selv har problemer. Vi har to studievejledere tilknyttet HF. Du kan altid gå til vejlederne, hvis du har noget, du gerne vil tale om, uden at andre hører det.

Har du behov for det, har vi også en fast psykolog i huset.

 

 

 

 

Undervisningen

Underviserne har fokus på det positive og de udviklingsmuligheder, som findes i den enkelte gymnasieelev.

Differentiering og individualisering er et naturligt led i denne tilgang.

 

Evaluering 

For at lære at det vigtigt at vide, hvad der skal til for at blive bedre. Derfor er evaluering også en vigtig del af gymnasielivet.

På HF evalueres du løbende gennem skriftlige opgaver mv. Du skal også arbejde med, hvordan du kan gøre en allerede afleveret opgave bedre. Målet er hele tiden, at du bliver så dygtig som muligt.

Vi vil også gerne lære og blive bedre. Du skal derfor også evaluere undervisningen og skolen som helhed. Evalueringen foregår fx gennem elektroniske spørgeskemaer eller ved samtaler mellem klassen og underviserne. En gang hvert år laves en større elevtilfredshedsundersøgelse (ETU).

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan det er at være gymnasieelev på HF? Allerede i 8. klasse kan du tage et introduktionsforløb på HF. Går du i 9. eller 10. klasse, og er du usikker på valg af ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme på brobygning.

Du kan også besøge os på uddannelsesmessen på Fælleden i november eller til vores åbent hus i januar. Hold øje med de aktuelle datoer på hjemmesiden.

Vi vil altid gerne vise dig vores skole, kontakt en af vores studievejledere herom.

Brug for vejledning?

 

Lene Zülau Amstrup

Studievejleder HF

kd.ucs@post @jzl 3706post @ 8303

Sif Svaneby Højlund

Studievejleder HF

kd.ucs@post @hss 8706post @ 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.