HF2

TAG TO SPÆNDENDE ÅR 
På en fokuseret gymnasial ungdomsuddannelse.

Med alt, du skal bruge for at søge en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Bliv udfordret og støttet, hav det sjovt, vær dig selv.

Læs vores folder her 

 

 

Lene Zülau Amstrup

Studievejleder

lzj@scu.dk

Tlf. 3038 6073

Sif Svaneby Højlund

Studievejleder

ssh@scu.dk

Tlf. 3038 6078

HF2 er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig alle de fag og faglige niveauer, du har brug for, for at læse videre på en mellemlang videregående uddannelse.

Med en HF UNI kan du også blive klar til at læse videre på en lang videregående uddannelse.

Du kan desuden vælge en mere fleksibel uddannelse via HF-enkeltfag.

Bliv student på 2 år

HF2 på SCU er en gymnasial ungdomsuddannelse til dig, der kommer fra 9. eller 10. klasse eller har kortvarig anden erfaring efter folkeskolen. Hos os får du en kombination af spændende fag og faglige niveauer, der passer som hånd i handske til alle mellemlange videregående uddannelser. Vil du på en lang videregående uddannelse, kan du udvide din HF2 med en HF UNI og stadig blive klar på to år.

Som det er tilfældet på alle videregående uddannelser, får du ingen standpunktskarakterer på HF. Du vil derfor opleve et læringsmiljø, hvor der er plads til, at du kan sænke skuldrene en smule, øge dit fokus på det, undervisningen handler om, og til at finde den rigtige måde lære på for dig.

Det stiller nogle andre krav til dig, end du er vant til, men det er sjovt, spændende og udviklende, og du står ikke alene med det. På HF2 på SCU bliver du mødt af meget dygtige og engagerede lærere, som brænder for deres fag og for at støtte dig i at blive klar til den uddannelse og verden, der venter dig efter HF. Har du særlige udfordringer, søger vi SPSU-midler hjem til dig, så vi kan give dig ekstra støtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbygningen

HF2 er opdelt i fire halvårlige semestre. På de to første semestre er der fokus på en række obligatoriske gymnasiale kernefag, der er centrale for videregående uddannelse generelt og for at kunne forstå og begå sig i verden i almindelighed. På de to sidste semestre specialiserer du dig i nogle af kernefagene ved at løfte dem til et højere fagligt niveau.

Dit valg af specialisering afhænger både af, hvad du er særligt god til, men selvfølgelig også af, hvad der interesserer dig. De to år på HF2 hjælper dig på den måde både med at dygtiggøre dig i en retning, du brænder for, men også med at blive afklaret i forhold til, hvad du gerne vil.

På HF2 kan du få erfaring med det studie eller job, du sigter mod, fordi vi har flere projekt- og praktikforløb med mulighed for fordybelse eller afprøvning i praksis .

Hvis du ved, at du efter HF vil tage en lang videregående uddannelse, kan du udvide din HF2 med en HF UNI, enten som en del af HF2 på SCU, eller som fagpakke, du tager bagefter. En HF UNI består af to ekstra fag, hvoraf det ene er et fag på A-niveau.

 

Find ud af, hvilke muligheder du har og får med en HF-uddannelse på SCU.


Adgangskortet

 

 

Obligatoriske fag

HF2 er sammensat af en række obligatoriske gymnasiale kernefag, en pakke af valgfag, der udgør en studieretning, samt et frit valgfag.

I din uddannelse indgår følgende obligatoriske gymnasiale kernefag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Faggruppen Kultur og samfund (KS):
  historie B, religion C og samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF):
  biologi C, geografi C og kemi C
 • Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau:
  billedkunst, design og arkitektur, mediefag eller musik

Mulige valgfag i studieretninger:

Biologi B

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed. Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer. Målet er at give indsigt og opnå biologisk viden inden for genetik, herunder bioteknologi, økologi, fysiologi og biokemi.

Idræt B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Kemi B

Kemi på B-niveau er et valgfag på HF 2. år. Der bygges ovenpå kemien fra den naturvidenskabelige fagpakke, som du afslutter på 1. år. Du opnår en dybere viden i de kemiske færdigheder, som du allerede har. Du får en forståelse af, at kemisk viden og kreativitet er til gavn for mennesker og natur, men også ved uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. Kemi B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Design B

Design kan vælges som et af de obligatoriske, kreative valgfag på HF2 og er valgfag på HFe. Der et kreativt, projektorienteret fag, hvor du lærer om designprocesser gennem praktiske og teoretiske arbejder med produktdesign såvel som kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser. DU skal nok lære tegne- og byggeteknikker, så du behøver ikke at være en haj til at tegne, men det er en fordel at være nysgerrig og kritisk.

Psykologi B/C

I psykologi arbejder vi med undersøgelser og teorier om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Hos os kan du vælge psykologi som valgfag på både c- og b-niveau. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på begge niveauer.

Matematik B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og læse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Samfundsfag B

Samfundsfag på B-niveau inddrager sociologi, politik og økonomi i sin teoretiske tilgang til en forståelse af verden omkring os, og hvad der skaber individet. Samfundsfag deler faggrænse med bl.a. historie, økonomi, psykologi, jura, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Religion B

På religion b-niveau er der sat tid af til faglig fordybelse i spændende temaer og analysemetoder indenfor religionsfaget så eleven hermed opnår en faglig sikkerhed og dybere forståelse for disse. Temaerne i undervisningen er nøje udvalgt så de bygger videre på den viden eleven har tilegnet sig på religion c i ks eller på enkeltfag.

Spansk B

Undervisningen på spansk B sætter dig i stand til at forstå talt og skrevet spansk og udtrykke dig mundtligt og skriftligt om almene og kendte emner på et enkelt og sammenhængende sprog.

Udover at lære sproget opnår du også viden om udvalgte aktuelle forhold i Spanien og andre spansktalende lande (fx Argentina, Colombia eller Mexico), og herunder deres kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold.

På spansk B er der desuden tilknyttet en studietur til Spanien, hvor du kan komme ned og opleve det spanske sprog og den spanske kultur helt tæt på.

Billedkunst C

I billedkunst C skal du arbejde med kunst på mange måder. Du skal studere kunst fra vores egen del af verden og global kunst, og du vil møde et udvalg af forskellige kunstgenrer - f.eks.: maleri, skulptur, installation og arkitektur.

Du skal nok lære tegne- og skulpturteknikker, så du behøver ikke at være en haj til at tegne, men det er en fordel at være nysgerrig og kritisk.

Studieretninger

Hvad vil du lære?

Inden tredje semester skal du vælge en studieretning, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser.

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge HF-UNI, som er en udvidet HF.

Studieretninger vi tilbyder:

Se studieretningsoversigt

HF Creator

HF Creator 

Har du lyst til at arbejde praktisk og teoretisk med at strukturere, systematisere og omsætte designidéer til virkelighed? Og kunne du tænke dig at have særligt fokus på dette i din HF-uddannelse og måske endda på en videregående uddannelse? Så er HF Creator sikkert noget for dig.

 

HF Creator 1

Studieretningsfag: Design B + Psykologi C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF Creator 2

Studieretningsfag: Design B + Billedkunst C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF Creator 3

Studieretningsfag: Religion B + Spansk C

Frit valgfag: Intet

HF People

HF People

Er du interesseret i mennesket og samfundet? Og kunne du tænke dig at have særligt fokus på dette i din HF-uddannelse og måske også på en videregående uddannelse? Så er HF People 1 eller 2 sikkert noget for dig.

 

HF People 1

Studieretningsfag: Samfundsfag B + Psykologi C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF People 2

Studieretningsfag: Samfundsfag B + Spansk C

Frit valgfag: Intet

HF Culture

HF Culture 

Er du interesseret i mennesket og vores kultur? Og kunne du tænke dig at have særligt fokus på dette i din HF-uddannelse og måske også på en videregående uddannelse? Så er HF Culture 1, 2 eller 3 sikkert noget for dig.

 

HF Culture 1

Studieretningsfag: Religion B + Psykologi C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF Culture 2

Studieretningsfag: Religion B + Billedkunst C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF Culture 3

Studieretningsfag: Religion B + Spansk C

Frit valgfag: Intet

 

HF Science

HF Science

Er du interesseret i en naturvidenskabelig tilgang til verdens problemer, udfordringer og muligheder. Og kunne du tænke dig at have dette særlige fokus i din HF-uddannelse og måske endda på en videregående uddannelse? Så er HF Science sikkert noget for dig.

 

HF Science 1

Studieretningsfag: Matematik B + Biologi B

Frit valgfag fra oversigten

 

HF Science 2

Studieretningsfag: Matematik B + Psykologi C

Frit valgfag fra oversigten

 

HF UNI

HF UNI

Med en HF UNI sikrer du, at din HF ikke bare giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser, men også lange videregående uddannelser, f.eks. på universitetet.

En HF UNI omfatter to fag mere end de andre studieretninger på HF2, og der er ingen frie valgfag. Et af de ekstra fag skal være et fag på A-niveau. På HF på SCU kan du vælge mellem tre HF UNI-retninger:

 

HF UNI-Natur

Studieretningsfag: Engelsk A eller Matematik A (flex) + Biologi B + Kemi B + Matematik B + Psykologi C

 

HF UNI-Samfund

Studieretningsfag: Engelsk A + Samfundsfag B + Matematik B + Psykologi C+B

 

HF UNI-Sprog

Studieretningsfag: Engelsk A + Samfundsfag B + Religion B + Spansk B

 

HF UNI Mix

Se studieretningsoversigten for fag

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HF skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal din UU-vejleder vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Vær opmærksom på de nye adgangskrav fra 2019. Se dem her.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HF. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HF skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal vi her på skolen vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse. 

Hvordan søger jeg? 
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Husk at vedlægge dit eksamensbevis fra folkeskolen samt div. bevis/dokumentation fra anden uddannelse, arbejde mv.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HF. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Brug for vejledning?

 

Lene Zülau Amstrup

Studievejleder HF

kd.ucs@post @jzl 3706post @ 8303

Sif Svaneby Højlund

Studievejleder HF

kd.ucs@post @hss 8706post @ 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.