Pædagogisk fundament

 

Målsætning

Den pædagogiske platform er tænkt som en manifestation af skolens værdier og en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på SCU.

Pædagogisk ramme – med udgangspunkt i eleverne

Den pædagogiske ramme bygger på SCU’s vision og værdigrundlag, samt uddannelsernes lovgrundlag.

På SCU  mødes elever/kursister med anerkendelse og med kravet om studieaktivitet og en adfærd, der lever op til skolens regler. Differentiering og individualisering er et naturligt led i en anerkendende pædagogisk tilgang. Da elever/kursister møder skolen med varierende forudsætninger, mødes de på SCU med et bredt spektrum af uddannelser, undervisningsmetoder og arbejdsformer.

Uddannelserne tilrettelægges, så der er et tæt sammenspil mellem teori og praksis, idet vi tror på, at det er med til at skabe motivation hos elever og kursister.

Nærvær skaber trivsel

Stamklassen så vidt muligt omdrejningspunktet for undervisningens organisering og planlægning, da tryghed, nærvær og en social forankring i skolen giver eleverne og kursisterne muligheden for at udvikle kompetencer for samarbejde, medbestemmelse og personlig væren.

For at sikre udvikling af uddannelserne foretages der på de enkelte afdelinger en grundig og formativ evaluering af undervisningen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.