Klar til eksamen på HHX, HF, EUX og EUD

 

Du kan læse de overordnede regler for eksamen i bekendtgørelsen om prøver og eksamen.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelses eksamensreglement indeholder vigtige oplysninger og retningslinjer om eksamen og terminsprøver.

Du kan læse eksamensreglementet for hhx, hf, eud, eux her

Det er vigtigt, at du læser det grundigt igennem - bl.a. er det dit eget ansvar, at du til både terminsprøver og eksamen har en pc, der fungerer.

Det er derfor din pligt før eksamen og prøver:

  • at have gennemlæst eksamensreglementet
  • at have tjekket og afprøvet, at din pc fungerer ift. forholdsreglerne i eksamensreglementet.

Du er velkommen til at kontakte Studieadministrationen, hvis du har spørgsmål.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.