EUX Business

DOBBELT OP


Læs om dine optagelsesmuligheder, om uddannelsens opbygning,
og om hvorfor du netop skal vælge en EUX Business

EUX Business - DOBBELT OP

Med en EUX Business får du dobbelt op på uddannelse. Du får BÅDE en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. 

EUX Business er en erhvervsfaglig studentereksamen som kombinerer to uddannelser i en. Det betyder, at du kan gå din egen vej og holde mange muligheder for din fremtid åbne – uanset om det er en karriere i erhvervslivet eller et videregående studie, du drømmer om.

Vælg efter dine drømme
Med EUX Business kan du uddanne dig inden for en bred vifte af professioner og titler i erhvervslivet.. Du kan vælge en elevplads inden for bl.a. salg, markedsføring, E-handel, butiksdrift, spedition, økonomi og administration.
Du har også mulighed for at læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for. Du kan eksempelvis blive serviceøkonom, markedsføringsøkonom,  finansøkonom eller retailmanager.

Student på 4 år
De 2 første år går du i skole hos os på SCU.  Her er du en del af vores spændende og attraktive studiemiljø. Du bliver dygtig til både sprog og business-fag som f.eks virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsinformatik, som du afslutter på gymnasielt niveau. De sidste 2 år er du elev i en virksomhed – det kalder vi hovedforløb. Efter de 4 år har du BÅDE en erhvervsuddannelse og en studentereksamen

 

 

 

 

AArYUDckI-c


VIDEO: Derfor har Henrik valgt EUX Business

maT15PAF93o


VIDEO: Derfor har Sabine Natasja valgt EUX Business

Sådan foregår undervisningen

Du  vil opleve undervisning, som er tæt på virkeligheden. På EUX Business er casearbejde, virksomhedsbesøg, fremlæggelser og gruppearbejde en del af hverdagen.

På EUX Business kobles teori og praksis. Det sker, hvad enten faget hedder engelsk, IT eller virksomhedsøkonomi. Vi tror på, at du lærer langt mere ved at deltage og have hands-on end ved kun at lytte. Derfor fokuserer vi meget på involvering og aktivering.

Find ud af, hvilke muligheder du har og får med en EUX Business uddannelse på SCU

Få mere info om EUX

dj_mJGBVIK8

Gå alle de veje, du vil

De to første år på skolebænken på EUX Business er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til din fremtid. 

Elever på EUX Markedskommunikation har produceret en video om EUX-uddannelsen. 

Uddannelsen tilpasses din karrieredrøm

Når du starter på grundforløb 2 kan du vælge den fagretning, der passer bedst til dine karrieredrømme.
På SCU kan du vælge fagretningerne detail, handel eller kontor:

Detail
Detail er for dig, der drømmer om en butikskarriere inden for f.eks. mode- eller designtøj, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel.

Handel
Handel er for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik på business-to-business-markedet (B2B), hvor professionelle virksomheder handler med hinanden.

Kontor
Kontor er for dig, der ønsker en fremtid med administrative opgaver i en privat eller offentlig virksomhed. Eller dig, der vil arbejde med kontering, ind- og udbetalinger, løn eller revision.

Grundforløbet er det samme for alle fagretninger.

Fag på første år

GF1

Dansk C

På Dansk C får du viden om sproget ved gennemgang af dansksprogede tekster, både litterære og ikke-litterære, inden for flere genrer og medier.

Samfundsfag C

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger. Du undersøger fx konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger.

Engelsk C

I engelsk C får du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner. Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Erhvervsfag

Erhvervsfag er en række praktisk orienterede fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Arbejdsplanlægning
 • Samfund og sundhed
 • Praktikpladssøgning
 • Faglig kommunikation
 • Faglig dokumentation
 • Innovation

 

GF2

Virksomhedsøkonomi C

I virksomhedsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed. Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Organisation C

I organisation C får du kendskab til, hvordan ledelsen og de ansatte kan tilpasse en organisation til udviklinger i det internationale samfund og omverdenen generelt. Undervisningen giver dig en grundlæggende viden om organisationsteori, men beskæftiger sig også med konkret projektledelse, teamorganisering og motivations- og ledelsesteorier.

Matematik C

I matematik C arbejder du med simple matematiske tankegange og metoder, og du lærer bl.a. at bruge simple it-baserede løsningsmetoder. Faget bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en række metoder til modellering og problembehandling, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Erhvervsinformatik C

I erhvervsinformatik C får du en grundlæggende viden om samspillet mellem informationsteknologi og samfundet - både i forhold til den enkelte bruger og fx erhvervslivet. Du får teoretisk indsigt og praktiske færdigheder inden for bl.a. it-sikkerhed, hvor du lærer om virus og hacking, og hvordan man beskytter it-systemer mod dette.

Afsætning C

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. I faget beskæftiger vi os med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger.

I faget udvikler du kompetencer inden for:

 • Salg
 • Service
 • Rådgivning
 • Markedsanalyse
 • Markedskommunikation

Fag på andet år

Dansk A

Dansk A beskæftiger sig med sprog, litteratur og medier og du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt om litterære emner.

Virksomhedsøkonomi B

I virksomhedsøkonomi beskæftiger du dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

I faget virksomhedsøkonomi lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed.

 

Afsætning B

Afsætning B er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Engelsk B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Informatik B

Informatik på B-niveau giver dig faglig viden om teknologier, der benyttes til databehandling, og du lærer at bruge forskellige modeller til at strukturere data.

Erhvervsjura C

I erhvervsjura C får du gennemgået principperne og de vigtigste regler inden for dansk og international erhvervsjura.

Valgfag

Valgfag f.eks. Matematik B, Psykologi C, Tysk C, Markedskommunikation C mv. 

Obligatoriske projekter

Desuden er der følgende obligatoriske projekter:

 • SSO
 • Eksamensprojekt

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen (GF 1)

Du kan søge optagelse til GF1 senest 2 år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvilke adgangskrav er der? - Du skal
* have bestået folkeskolens afgangseksamen
* have et karaktergennemsnit på min. 02 i dansk og matematik
* være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse   ved afslutningen af 9. eller 10. klasse

Optagelsesprøve
Opfylder du ikke ét eller flere af adgangskravene, kan du alligevel søge om optagelse ved at gå til en optagelsesprøve i dansk og matematik og en personlig samtale med vores studievejleder.

Læs mere om optagelsesprøverne her eller kontakt vores studievejleder.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker evt. i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Vi starter op midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen (GF 2)

Du kan søge optagelse til GF2, hvis det er mere end 2 år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvilke adgangskrav er der?
* have bestået folkeskolens afgangseksamen (kun hvis 2018 eller senere)
* have et karaktergennemsnit på min. 02 i dansk og matematik
* være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse af vores studievejleder

Optagelsesprøve
Opfylder du ikke ét eller flere af adgangskravene, kan du alligevel søge om optagelse ved at gå til en optagelsesprøve i dansk og matematik og en personlig samtale med vores studievejleder.

Læs mere om optagelsesprøverne her eller kontakt vores studievejleder.

Hvordan søger jeg? 
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af vores studievejleder for at aftale tid til en samtale.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning snarest og senest i uge 1.

Hvornår starter GF2?
Vi starter op midt i januar.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Brug for vejledning?

 

 

Bodil Smidt-Jensen

Studievejleder EUD/EUX Business

kd.ucs@post @jsb 7657post @ 0216

Maria Winther Busk

Lærepladskonsulent EUD/EUX Business

kd.ucs@post @bwm 8806post @ 8303

Sanne Skovsgaard Madsen

SPS-koordinator EUD/EUX Business

kd.ucs@post @mss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.