Om uddannelsen

Her kan du læse mere om, hvad uddannelsen har at byde på, og hvilke adgangskrav det kræver, for at kunne blive optaget på EUD Business.

EUD Business er for dig, der har mod på en karriere inden for butik og E-handel, og som næsten ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv. Du er klar til en uddannelse, der har fokus på det praktiske, og hvor alle fag er orienteret mod at gøre dig klar til en karriere i erhvervslivet.

EUD Business 

Med en EUD Business er du allerede efter ét år klar til en elevplads i erhvervslivet. Du får en uddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med, allerede mens du er på skolen. På denne måde er du klar til at bringe dine evner i spil, når du kommer ud i erhvervslivet.

Er det mere end et år siden, du forlod grundskolen, varer din skoleperiode et halvt år, hvorefter du starter din elevtid i en virksomhed. Din elevtid i virksomheden varer 2 år, og derefter er du færdiguddannet og kan søge et arbejde. Det vil sige, at du efter maksimalt 3 års kombineret skole og elevtid er færdiguddannet og klar til at begynde din karriere i erhvervslivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagretninger - hurtigt ud i virkeligheden

På EUD Business kan du specialisere dig inden for Butik & e-handel: Du kan få job som salgsassistent i fx en sportsforretning eller tøjbutik, blive dekoratør eller blomsterdekoratør.

En EUD er for dig, der brænder for at komme ud i virkeligheden. Du har stor interesse for service, butik og handel. Efter bare ét år bliver du en del af erhvervslivet, og efter tre år er du færdiguddannet. 

Fag på grundforløb 1 (20 uger)

(Hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse)

Dansk D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt. Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

Erhvervsfag

Erhvervsfagene giver almene og generelle faglige kompetencer. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
Samfundsfag

Fag på grundforløb 2 (20 uger)

(For alle)

Erhvervsøkonomi C

I erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed. Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

IT C

I informationsteknologi C får du en grundlæggende viden om samspillet mellem informationsteknologi og samfundet - både i forhold til den enkelte bruger og fx erhvervslivet. Du får teoretisk indsigt og praktiske færdigheder inden for bl.a. it-sikkerhed, hvor du lærer om virus og hacking, og hvordan man beskytter it-systemer mod dette.

Afsætning C

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. I faget beskæftiger vi os med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger.

I faget udvikler du kompetencer inden for:

 • Salg
 • Service
 • Rådgivning
 • Markedsanalyse
 • Markedskommunikation

 

 

Uddannelsesspecifikke dag

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb/den fagretning, du har valgt.

Engelsk D

I faget engelsk, niveau D lærer du at tale og skrive engelsk, og du lærer bl.a. om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande.

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på EUD Business skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal din UU-vejleder vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for EUD Business. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på EUD Business  skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal vi her på skolen vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse. 

Hvordan søger jeg? 
Det gør du ved at udfylde en ansøgning om optagelse på EUD Business, som du kommer til ved at klikke her. Når du har udfyldt den, kan du sende den til os pr. brev eller elektronisk. Du er også velkommen til selv at komme forbi og aflevere den. Husk at vedlægge dit eksamensbevis.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for EUD Business. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Brug for vejledning?

 

 

Bodil Smidt-Jensen

Studievejleder EUD/EUX Business

kd.ucs@post @jsb 7657post @ 0216

Maria Winther Busk

Praktikpladskonsulent EUD/EUX Business

kd.ucs@post @bwm 6233post @ 8902

Sanne Skovsgaard Madsen

SPS-koordinator EUD/EUX Business

kd.ucs@post @mss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies