Sophie Kragmose Andersen

 

Rolle i bestyrelsen:
Elevrepræsentant for SCU.

Baggrund:
Elev på HHX på international økonomilinjen, elevrådsrepræsentant, næstformand i campusudvalget, medlem af morgensamlingsudvalget.

Mærkesager:
Komme med elevernes synspunkt, og give dem en stemme i de sager som vi drøfter under bestyrelsesmøderne.
Skabe de bedste rammer for unge under uddannelse og skabe et samspil mellem uddannelserne og erhvervslivet.

Privat:
Født i 2001, og kommer fra København, men flyttede til Jylland i 2018.
Til dagligt studerende på HHX på international økonomilinjen (International økonomi A, Afsætning A).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.