Sonja Mikkelsen

Rolle i Bestyrelsen:
Formand, udpeget af HK Østjylland
Repræsenterer centret i VEU-centerrådet i Østjylland
Deltager i VUC-Bestyrelsesforenings og Danske Erhvervsskolers Bestyrelsesforenings årsmøder mm.

Baggrund:
HD (O)
Tidl. MF og minister
Aarhus Kommune – økonomisk afdeling, erhvervsafdeling og byudvikling (konsulent og sekretariatschef) 
HK Østjylland (kontorchef)
Restudy.dk (adm. dir.)
Formand for Egmont Højskolens bestyrelse
Medlem af Vanførefondens repræsentantskab

Mærkesager: 
Udvikle de bedst mulige rammer for unges uddannelse og øge voksen-efteruddannelsesaktiviteten i skolens område. 
Skabe samspil imellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitik, lokalt, regionalt og nationalt til fremme af vækst og udvikling

Privat: 
Født 1955, Gift, 2 døtre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.