Regitse Rans Nielsen

Rolle i Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem, udpeget af HK Østjylland

Baggrund:
Cand. Scient. og seminarieuddannet voksenunderviser
Job- og virksomhedskonsulent, Skanderborg Kommune
Jobkonsulent, Hartmanns - Anden Aktør
Projektkoordinator, Jensens Bureau
Kasseassistent, salgsleder og indkøbsassistent, Bilka Tilst
Fællestillidsrepræsentant for HK-faggruppen i Skanderborg Kommune
Næstformand HovedMEDudvalget, Skanderborg Kommune
Bestyrelsesmedlem HK Kommunal Østjylland

Mærkesager:
Sikre gode uddannelser til unge og relevant efteruddannelse til voksne med henblik på et godt arbejdsliv og varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Privat:
Født i 1965, gift og har en datter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.