Peder Østergaard

 

Rolle i Bestyrelsen:
Menigt medlem udpeget ved selvsupplering
Repræsenterer de videregående uddannelser
Viden om udviklingen af videregående uddannelser i DK og internationalt

Baggrund:
Cand. merc. & ph.d. fra Handelshøjskolen i Aarhus
Prodekan for uddannelse ved Aarhus Universitet siden 2005
Undervisningserfaring i en bred vifte af merkantile fag
Mange forskellige ledelsesopgaver på Universitetsniveau siden 1981
Løbende inddragelse i forskellige ministerielle evaluerings-opgaver også i den gymnasiale sektor
Stor erfaring med nationale og international akkreditering af uddannelser og institutioner
Leder af Business-gruppen i EU-projektet Tuning European Higher Education 2001- 2008
Formand for bestyrelsen på Århus Statsgymnasium 2006 –
Medlem af VL44 og Rotary Skanderborg

Mærkesager:
Et fagligt sammenhængende dansk uddannelsessystem fra folkeskole til universitet
Fokus på faglighed
Tilgodese såvel talentfulde som udfordrede elever
Beskæftigelse og mobilitet
Internationalisering
Synliggørelse af ”værdien” af uddannelser

Privat: 
Bosat i Skanderborg
Gift med translatør Lis Sand. 2 børn: Sine, der læge og Jens, der er cand.mag i filosofi og ph.d. studerende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.