Jørgen Naut

Rolle i Bestyrelsen:
Medlem udpeget af Odder og Skanderborg Byråd.

Baggrund:
Læreruddannet - Lærer i Hørning 1971-76
Ungdomsskoleinspektør Hørning/Skanderborg 1976-2012
Formand for LU (Landsforeningen af Ungdomsskoleledere) 1995-2007
Formand for internationalt udvalg – projekter bl.a. i de Baltiske lande, Kina og Paraguay.
Byrådsmedlem i Hørning Skanderborg fra 1986 -
Hovedformand for Hørning Idrætsforening

Mærkesager: 
Kæmpe for bevarelse og udvikling af Campus Skanderborg – herunder naturligvis SCU. Skabe de bedste rammer for unges uddannelse lokalt og internationalt.

Privat: 
Født 1947, Gift, har 2 børn og 5 børnebørn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.